“Искаме да живеем в мир” и ” Ще се храним разумно”! – тези две песни бяха гордо изпяти от децата от детска градина Micul Print по време на последното събитие по проекта “Да се храинм разумно”. По време на събитието три училища, гимназия “Богдан Вода”, детска градина “Micul Print” и национален колеж ” Eudoxiu Hurmuzachi”, представиха своите дейности и резултати.

Тези три руменски училища, заедно с детска градина “Малкият Принц”, си сътрудничеха за подчертаване на значението на здравословната храна за децата, учениците, родителите и всички останали. Чрез тяхните дейности, координаторите на проекта Да се храним разумно се опитваха да мотивират хората от Ръдъуц, да се хранят с прясна местна храна, най-добре отглеждана в собствените им домове.

Цялото общество е въвлечено.

В началото учителите сами разгледаха темата за отговорната консумация на храна. След това те започнаха да споделят и разглеждат темата за местната и сезонна храна с техните ученици, за да разберат, кои са важните стъпки към устойчивост и да предприемат действие. Те успяха да организират изложба с храна, засаждане на дървета и растения в градината на училището, организираха различни дебати, сесия в тяхната еко – кухня, изработиха плакати за изхвърлянето на храна и разумен потребителски код, заедно със своите ученици. Учителите имаха значително влияние върху цялата училищна общност, защото те въвлякоха ученици от всякакви възрасти. Още повече те не само успяха да въвлекат родителите на учениците, но също така местни личности, лекари, производители, управители на търговски дружесва, спонсори и мас медии като Tele Radauti, Cromtel Radauti or Radauti TV.

Умните потребители

В същото време те се опитаха да изяснят защо и колко важно е четенето на етикетите на хранителните продукти, преди да бъдат закупени, и колко важно е предпочитането на местна и непреработена храна пред вносната и преработена. Учениците и други заинтересовани научиха важната роля на зеленчуците и антиоксидантите в тяхната диета, ефектът от консумацията на твърде много захар и сол и влянието на изборът на храна върху естествената среда. Учителите промотираха разумните диети, рационалната консумация на храна, елиминирането на хранителните отпадъци или даряването на излишната храна на хора в нужда. Благодарение на тези дейности те успяха да променят манталитета на тяхната общност. Хората осъзнват по-добре различни важни проблеми, свързани с разумното производство и консумацията на храна. Сега те могат да се определят като „умни купувачи“. Техният избор на храна е по-разумен и те също така започнаха да подкрепят местното производство на плодове и зеленчуци.

Екологичният марш

Около 250 деца от предучилищна възраст, 100 ученици, 23 учители, множество родители и поддръжници… Тези всичките последователи на разумният начин на живот маршеруваха заедно по улиците на Ръдъуц, за да повишат осведомеността за здравословното и местно консумиране на храна, което предпазва нашата природа. Те се запътиха към Централният Парк на Ръдъуц, където успяха да разпространят над 1000 листовки с „ еко – съобщения“. По време на цялото събитие те носеха балони с важни лозунги като: „ Храни се разумно“, „Чети етикета“, „Не изхвърляй храна“, „Купи храна, плод и зеленчук от местните производители!“ и много други…