Kāpēc Ēdam atbildīgi?

Kā mūsu ikdienas rīcības var palīdzēt aizsargāt vidi, veicināt cilvēktiesību ievērošanu un uzlabot sabiedrības veselību? Un kā šie jautājumi saistīti ar mūsu pārtiku?

Pasaules iedzīvotāju skaits strauji pieaug un līdz 2050. gadam uz šai pašai planētai būs jāpabaro gandrīz četras reizes vairāk cilvēku kā gadsimtu atpakaļ. No tādas perspektīvas skatoties, ēdiens vairs nav tikai personīga izvēle. Izvēlēm, ko izdaram, izvēloties savu pārtiku, ir tiešas vai netiešas sekas uz klimata pārmaiņām, resursu patēriņu, kā, piemēram, ūdens un zemes, un uz cilvēku iespēju pabarot pašiem sevi un dzīvot cienīgu dzīvi gan šeit, gan citās valstīs.

Projekts “Ēdam atbildīgi!” deviņās ES valstīs atbalsta Ekoskolu centienus izzināt veidus, ar kuriem padarīt mūsu pārtikas izvēles atbildīgākas. Jo mūsu izvēles var padarīt pasauli labāku!

Mūsu mērķi

Izglītība ilgtspējīgam dzīvesveidam

Līdz ar tēmām par atbildīgu pārtikas patēriņu, skolotājs ienes klasē jautājumus par visneatliekamākajām problēmām pasaulē, tā paverot iespēju kopā radīt jaunus, atbildīgus risinājumus ikdienas dzīvei.

Skolēni – pārmaiņu veicinātāji

Aktīvi skolēni izzin saistību starp globāliem un lokāliem jautājumiem. Nelielas pārmaiņas mūsu kopienā var radīt milzīgu globālu ietekmi.

AKTĪVI SKOLOTĀJI

Skolotājiem ir nozīmīga loma, vadot un virzot jauniešu mācīšanos. Tie ļauj skolēniem apzināties savu rīcībspēju un kļūt par aktīviem pasaules pilsoņiem.

Vietējās sabiedrības iesaiste

Vecāki, ēdiena eksperti, pavāru un aktīvisti, lauksaimnieki un vietējie politiķi atbalsta skolu aktivitātes. Jo lielāks skaits atbalstītāju, jo labāks rezultāts!

Dalīšanās iedvesmā

Ekoskolu pārstāvji no 9 projekta dalībvalstīm dalījās ar labās prakses piemēriem starptautiskā forumā, kurš notika Prāgā. Iesaistījās vairāk nekā 120 cilvēku, tostarp iedvesmojošas personības, kas darbojas izglītības un pārtikas jomās.

Pubicētie materiāli

Lai atbildīga pārtikas patēriņa tematu varētu apgūt visu vecumu skolēni, mēs sagatavojām metodoloģiju, stundu plānus un publikāciju "Pārmaiņu ēdienkarte" par to, kā mūsu pārtika maina pasauli.

1,800 pedagogi

izzin saistību starp pārikas ražošanu, pārmaiņām sabiedrībā un vidē, un mūsu dzīves kvalitāti.

550 Eiropas Ekoskolas

piedalās gadu ilgā izglītības programmā par atbildīga pārtikas patēriņa tēmām.

65,000 bērnu un 25 000 jauniešu

meklē atbildīgus veidus, kā mainīt savu ēdienkarti un vietējo sabiedrību.

Tas, ko dari, ietekmē pasauli, un tev jāizlemj, kādu ietekmi vēlies radīt.


Jane Goodall

Resursu trūkums, iedzīvotāju skaita pieaugums, ierobežota zemes pieejamība, arvien pieaugošs ūdens trūkums un zemes noplicināšanās ir nopietni iemesli, kas pieprasa, lai mēs rūpīgi izvērtētu, kā izmantot mūsu resursus, domājot par nākotnes paaudzēm.


Hilal Elver
ANO Īpašais referents par Tiesībām uz Pārtiku

"Visur cilvēki jautā: "Bet ko tad es varu darīt?" Atbilde ir tikpat vienkārša, cik mulsinoša: mēs katrs varam sakārtot savu iekšējo mājokli."


E. F. Schumacher
Mazs ir skaists: Ekonomika, kurā cilvēki ir nozīmīgi

"Ja mūsu izejas punkts ir cieņa pret dabu un cilvēkiem, daudzveidība ir neizbēgamas sekas"


Helena Norberg-Hodge
Aizvēsturiskā nākotne: Mācies no Ladākas

Dzīva demokrātija aug kā koks, no saknēm uz augšu.


Vandana Shiva

Ko es ēdu?
No kurienes nāk mans ēdiens?
Kā mans ēdiens tika ražots?
Cik daudz ēdiena es patērēju?
Cik daudz ēdiena es izmetu?
Kāda ir mana ēdiena lokālā un globālā ietekme?

Atbildīgs pārtikas patēriņš apzināti izdarītas izvēles attiecībā uz pārtiku, ko ēdam, ievērojot veselības, vides, politikas, sociālos, kultūras un ekonomiskos aspektus, kurus skar mūsu izvēle, un kuri ir saskaņā ar visu cilvēku pamatvajadzībām, ir labvēlīgi planētai, individuālam patērētājam un sabiedrībai kopumā.

Mums jācenšas:

Ēst mazāk, bet labāk, ar savu izvēli veicināt šķirņu daudzveidības saglabāšanu

Pēc iespējas ēst vietēju, sezonālu un bioloģisku pārtiku

Biežāk aizstāt gaļas produktus ar augu izcelsmes produktiem

Izvēlēties ēdienu, kas ražots ar cieņu pret cilvēkiem un planētu

Izvairīties no palmu eļļas

Izbeigt pārtikas izmešanu atkritumos

Partneri

Glopolis
ŽIVICA (Slovensko)
Vides izglitibas fonds (Lotyšsko)
NATURE TRUST MALTA (Malta)
DRUŠTVO DOVES – FEE (Slovinsko)
UDRUGA LIJEPA NAŠA (Chorvatsko)
Bulgarian Blue Flag Movement (Bulharsko)
TEREZA (Česká republika)
Environmental Partnership Foundation (Polsko)
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE (Rumunsko)

Atbalstītāji

European Year for Development
Czech Development Agency

Izvēlies valodu