Jak se ze žáků ZŠ Trávník v Přerově stali semenáři

Na ZŠ Trávník v Přerově se tématu Zodpovědná spotřeba potravin v rámci projektu Menu pro změnu intenzivně věnují již druhým rokem. Zatímco v roce 2015/2016 se rozhodli snížit plýtvání potravinovým odpadem ve školní jídelně, druhý rok práce na projektu zasvětili oblasti Agrobiodiverzity. Výběr oblasti vycházel především z návaznosti na téma Biodiverzita, kterým se škola zabývá v rámci programu Ekoškola, čímž došlo k logickému propojení obou projektů.

Akční den jako ekokonference

Výsledky svého bádání ve školním roce 2016/2017 škola prezentovala během Akčního dne, který měl formát Ekokonference, a který škola sama pořádá. Šlo o pátý ročník konference tohoto typu, a škola, dá se říci, je v jejím pořádáním již zběhlá. Cílem konference je vzájemné sdílení toho, co školy dělají, a také učení se od sebe navzájem.

Na začátku konference proběhlo nejprve představení projektu Menu pro změnu a prezentace žáků “Jak jsem se stal semenářem”. Žáci vyprávěli o tom, jak pro ně bylo téma Agrobiodiverzity zpočátku složité a neuchopitelné a jak k němu nakonec přece jen “našli cestu” skrze téma “semínek”. Postupně, jak se nořili do tématu hlouběji, objevili existenci semenných bank, domluvili si schůzky s různými odborníky a zjišťovali původy rozmanitých druhů semen. Dozvěděli se, že je lepší pěstovat původní české odrůdy a rozhodli se také pro vlastní experiment. Po návštěvě semenné banky si vybrali cca 13 druhů semen a stali se tak “semenáři”, kteří pěstují ze semínek vlastní plodiny.

Kromě pěstování semínek žáci také uspořádali v rámci Mezinárodního dne potravin (čímž zahájili projekt Menu pro změnu v tomto školním roce) akci, během které hodnotili podle zásad zdravého a zodpovědného strávníka snídaně svých spolužáků a pedagogů ze žákovského parlamentu.

Po Ekotýmu ZŠ Trávník se postupně představily další školy, které se konference účastnily: ZŠ a MŠ Troubky, ZŠ a MŠ Litovel, ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou a ZŠ Vraclavice.

Exkurze do školní zahrady

Následovala exkurze do školní zahrady, kde žáci sdíleli svá pěstitelská pozorování a dovednosti. Mezi pěstovanými plodinami byly fazol tyčkový, špenát, ředkvička, tuřín milevský, šalotka mičurinka, měsíček, rajče divoké, lebeda zahradní, lagenárie, lebeda, paprika a fazol keříčkový.

Semínka, semínka, semínka…

Poté na účastníky konference čekala ochutnávka různých druhů semínek. Základní škola ji připravila ve spolupráci se Střední školou gastronomie a služeb, která speciálně na konferenci vytvořila sladké a slané semínkové varianty ve formě muffinů, koláčků apod. Po ochutnávce následovaly pokusy a experimentování s půdou, během kterého žáci měřili pomocí nejnovějších přístrojů pH různých druhů půdy, které pak mezi sebou vzájemně porovnávali.

Je libo semínkovou bombu?

Hostem konference byla paní Klára Hrdá, zakladatelka a iniciátorka hnutí semínkoven v ČR, která si pro žáky připravila prezentaci a také aktivitu v podobě “semínkové bomby”. Žáci vytvořili placičky z hlíny, do kterých vysypali několik druhů semínek. Z placičky pak, spolu se semínky uvnitř, vytvořili kuličku, tzv. “bombu”, kterou pak budou moci libovolně hodit do volné krajiny nebo tam, kam jim to přijde vhodné.

Celou konferenci ukončila tvořivá výtvarná dílna, ve které žáci vysypávali vlastnoručně nakreslené obrázky semínky různých barev a tvarů.

Podle žáků Ekotýmu se konference vydařila. Šimon ze ZŠ a MŠ Litovel se dozvěděl “že existují semínkovny, že se semínka dají půjčovat a zase vracet” a uvažuje, že to zkusí navrhnout mamce. Kristýna a Gabča ze ZŠ Osek nad Bečvou si uvědomily, že “je důležité sázet vlastní věci” a také se jim líbily zahrádky ostatních škol.