Prečo Jedlá zmena?

Ako môžu naše každodenné činnosti pomôcť ochrane životného prostredia, propagovať ľudské práva a zvýšiť blahobyt spoločnosti? Ako sa tieto témy dotýkajú jedla?

Svetová populácia sa rapídne zväčšuje a od roku 2050 bude musieť tá istá planéta nasýtiť štyrikrát viac ľudí, ako v predošlom storočí. Z tohto pohľadu už jedlo nie je len osobnou záležitosťou. Rozhodnutia v oblasti nášho stravovania, ktoré robíme, majú priamy alebo nepriamy vplyv na klímu, na využívanie zdrojov ako voda a pôda, ako aj na schopnosť ľudí uživiť sa a žiť slušný život u nás aj v zahraničí.

Projekt Jedlá zmena podporuje Zelené školy v 9 krajinách, aby zistili, ako robiť zodpovednejšie rozhodnutia v oblasti stravovania. Naše rozhodnutia môžu zmeniť svet na lepšie miesto.

Naše ciele

Vzdelanie pre udržateľný životný štýl

Spolu s otázkami o zodpovednom stravovaní otvára učiteľ v triede priestor pre diskusiu na najnaliehavejšie svetové témy, pomáha pritom tvoriť zodpovedné riešenia, ktoré sa dotýkajú každodenného života.

Žiaci sú strojcami zmien

Aktívni študenti skúmajú prepojenie medzi globálnymi a lokálnymi témami. Práve malé zmeny v našom okolí môžu mať obrovský dopad na celosvetovej úrovni!

AKTÍVNI UČITELIA

Učitelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri vzdelávaní mládeže. Vďaka nim sa žiaci a študenti môžu stať aktívnymi občanmi.

Angažovanosť miestnej komunity

Rrodičia, odborníci na výživu, kuchári, aktivisti, farmári a politickí činitelia podporujú školské aktivity. Čím nás je viac, tým väčší dosah máme!

Deliť sa o inšpiráciu

Eko-školy pôsobiace v deviatich zúčastnených krajinách sa počas medzinárodného fóra v Prahe podelili o osvedčené postupy. Zúčastnilo sa viac než 120 ľudí, vrátane osobností z oblasti vzdelávania a potravinárstva.

Publikované materiály

Aby sme tému zodpovednej spotreby potravín priblížili všetkým vekovým kategóriám, vytvorili sme metodológiu, vydali publikáciu Menu for Change a pripravili prednášky o tom, ako potraviny menia náš svet.

1,800 učiteľov

skúma spojitosti medzi výrobou jedla, zmenami v spoločnosti a životným prostredím a kvalitou nášho života.

550 európskych Zelených škôl

poskytuje celoročný vzdelávací program na témy o zodpovednom stravovaní.

65,000 žiakov a 25 000 študentov

hľadá možnosti, ako zodpovedne zmeniť svoj jedálniček a svoje okolie.

Vaše konanie môže zmeniť svet, zmeňte ho k lepšiemu!


Jane Goodall

Pokiaľ považujete úctu k prírode a ľuďom za dôležitú, rozmanitosť bude jej nevyhnutným následkom.


Helena Norberg-Hodge
autorka knihy Dávne budúcnosti

Živá demokracia rastie ako strom, zdola nahor.


Vandana Shiva

Nedostatok prírodných zdrojov, nárast populácie, čoraz väčší nedostatok pôdy, vody a degradácia pôdy nás nútia rozmýšľať nad tým, ako využívať prírodné zdroje s ohľadom na budúce generácie.


Hilal Ulver
zvláštny spravodajca OSN o práve na potraviny

V každom kúte sveta sa ľudia pýtajú: „Čo vlastne môžem spraviť?“ odpoveď je jednoduchá a zároveň znepokojujúca: každý z nás môže pracovať na tom, aby si poriadil svoj vlastný vnútorný domov.


E. F. Schumacher
autor knihy Malé je milé

Čo jem?
Odkiaľ pochádza moje jedlo?
Ako bolo moje jedlo vyrobené?
Koľko jedla konzumujem?
Koľko jedla vyhadzujem?
Aký svetový dopad má moje jedlo?

Zodpovedné stravovanie znamená robiť vedomé voľby v oblasti jedla, ktoré konzumujeme. Zohľadňujeme pritom zdravie, environmentálne, politické, sociálne, kultúrne a ekonomické aspekty našich rozhodnutí, aby sme zabezpečili ich súlad so základnými a reálnymi potrebami pre všetkých. Zároveň by mali naše rozhodnutia mať čo najmenej negatívny dopad na prostredie, byť prospešné a povzbudzujúce pre planétu, zlepšovať kvalitu života individuálnych spotrebiteľov a celej spoločnosti.

Mali by sme sa snažiť:

jesť menej, no lepšie a vyberať si rozmanitejšie jedlo

jesť lokálne, sezónne a ak je to možné organicky

častejšie nahrádzať mäso rastlinnou stravou

vyberať si jedlo, ktoré bolo vyrobené s rešpektom k ľuďom a planéte

dávať si pozor na palmový olej

zastaviť vyhadzovanie potravín

Partneri

Glopolis
ŽIVICA (Slovensko)
Vides izglitibas fonds (Lotyšsko)
NATURE TRUST MALTA (Malta)
DRUŠTVO DOVES – FEE (Slovinsko)
UDRUGA LIJEPA NAŠA (Chorvatsko)
Bulgarian Blue Flag Movement (Bulharsko)
TEREZA (Česká republika)
Environmental Partnership Foundation (Polsko)
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE (Rumunsko)

Podporovatelia

European Year for Development
Czech Development Agency

Vyberte si svoj jazyk