Co właściwie oznacza pojęcie odpowiedzialnej konsumpcji żywności? Ten baner dostarczy krótką i prostą definicję odpowiedzialnej konsumpcji żwności, ktorej towarzyszy kilka kluczowych pytań, jak również pomysły i rekomendacje w jaki sposób możemy ograniczyć swój negatywny wpływ na innych ludzi i ekosystem naszej planety.

poster rfc definition