Dlaczego “Jedzmy odpowiedzialnie”?

Czy dokonywane przez nas każdego dnia wybory wpływają na środowisko naturalne, ochronę praw człowieka oraz poprawę jakości życia w społeczeństwie? I co wspólnego powyższe pytania mają z żywnością?

Liczba ludności na świecie wciąż wzrasta, szacuje się, że przed 2050 r. będziemy potrzebowali wyżywić blisko cztery razy więcej ludzi niż sto lat temu. Z tego punktu widzenia, żywność już nie jest tylko sprawą indywidualną. To, co jemy każdego dnia, jakich dokonujemy wyborów, ma bezpośredni i pośredni wpływ na klimat, zużycie naturalnych zasobów, takich jak woda, czy ziemia, jak również na zdolność wyżywienia ludności w naszym kraju i na całym świecie.


Projekt „Jedzmy odpowiedzialnie” wspiera Eko-Szkoły z dziewięciu krajów Unii Europejskiej w podejmowaniu bardziej odpowiedzialnych decyzji dotyczących żywności. Ponieważ nasze wybory kształtują świat!

Nasze cele

Edukacja dla zrównoważonego stylu życia

Realizując działania dotyczące odpowiedzialnej konsumpcji żywności, nauczyciele przenoszą najistotniejsze kwestie globalne do klas, by w otwartej przestrzeni współtworzyć, nowe, odpowiedzialne rozwiązania na każdy dzień.

Uczniowie wprowadzają zmianę

Zaangażowani uczniowie poszukują powiązań pomiędzy globalnymi i lokalnymi zagadnieniami. Wprowadzając małe zmiany w najbliższym otoczeniu, wywieramy ogromny wpływ na skalę globalną.

Zaangażowanie rodziców

Jeśli mówimy o odpowiedzialnym jedzeniu w domach, kluczową rolę odgrywają tutaj rodzice. Zachęcamy do wprowadzania zmian we własnych domach/gospodarstwach dotyczących odpowiedzialnej konsumpcji.

Włączenie społeczności lokalnej

W działaniach podejmowanych przez szkoły ogromną rolę odgrywa wsparcie i zaangażowanie osób z zewnątrz, tj. rodzice, ekspertów, kucharzy, rolników, ustawodawców, aktywistów. Im szersza grupa, tym większe nasze oddziaływanie.

Dzielenie się pomysłami

Zadaniem Eko-Szkół z dziewięciu krajów uczestniczących w projekcie jest wypracowanie dobrych praktyk. W ramach projektu odbędzie się w Pradze międzynarodowe spotkanie, którego uczestnikami będą osobowości ze świata edukacji i żywienia.

Publikacja materiałów

W ramach projektu powstaną materiały związane z tematyką odpowiedzialnej konsumpcji żywności. Pomogą one w realizacji założeń projektowych dla wszystkich grup wiekowych. Wśród opracowanych materiałów znajdą się m.in.: Metodologia 7 kroków ku odpowiedzialnej Żywności, scenariusze lekcyjne, formularze audytów żywnościowych oraz inne publikacje.

1,800 nauczycieli

odkryje zależności pomiędzy produkcją żywności a zmianami w społeczeństwie i środowisku naturalnym oraz w poziomie jakości życia.

550 europejskich Eko-Szkół

będzie uczestniczyć w jednorocznym programie edukacyjnym dotyczącym odpowiedzialnej konsumpcji żywności.

90,000 uczniów

będzie poszukiwać możliwości podejmowania świadomych/odpowiedzialnych zmian w menu swoim i swoich bliskich.

What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.


Jane Goodall

Źródła ubóstwa, wzrost liczby ludności, mniejsza dostępność do ziemi, pojawiający się problem z niedostatkiem wody i degradacja ziemi wymaga od nas przemyśleń w jaki sposób wykorzystać nasze zasoby dla przyszłych pokoleń.


Hilal Elver
Raport Specjalny dotyczacy Pawa Żywności opracowany przez Rodzinę Krajow Zjednoczonych

Ludzie zadają pytanie: “Co właściwie mogę zrobić?“ Odpowiedź jest prosta, że aż kłopotliwa: możemy, każdy z nas, może pracować nad porządkiem we własnym domu”


E. F. Schumacher
"Małe jest piękne: Ekonomia z założeniem, że człowiek się liczy"

Jeśli dla Ciebie punkt wyjścia stanowi szacunek do natury i ludzi, różnorodność jest nieuniknioną konsekwencją.


Helena Norberg-Hodge
Wiedza z Ladakh

Demokracja życia rośnie jak drzewo, od korzeni w górę.


Vandana Shiva

Co jem?
Skąd pochodzi żywność, którą spożywam?
W jaki sposób jest produkowana?
Jak dużo żywności konsumuję?
Jak dużo żywności marnuję?
Jaki wpływ na planetę mają moje wybory konsumenckie w zakresie żywności?

Odpowiedzialna konsumpcja żywności to świadome dokonywanie wyborów żywnościowych z uwzględnieniem aspektów zdrowotnych, środowiskowych, politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Nasze decyzje powinny uwzględniać podstawowe i realne potrzeby ogółu ludzkości, ale także ograniczać negatywny wpływ na Planetę i korzystnie wpływać na jakość życia tak indywidualnego konsumenta, jak i społeczeństwa jako całości.

Powinnismy spróbować:

Jeść mniej, ale lepiej, zwracać uwagę na różnorodność wybieranej żywności

W miarę możliwości spożywać produkty lokalne, sezonowe, organiczne

Spożywać mniej mięsa, zastępując je produktami pochodzenia roślinnego

Wybierać żywność produkowaną z poszanowaniem ludzi i Planety

Unikać oleju palmowego w produktach

Nie marnować żywności

Partnerzy

Glopolis
ŽIVICA (Slovensko)
Vides izglitibas fonds (Lotyšsko)
NATURE TRUST MALTA (Malta)
DRUŠTVO DOVES – FEE (Slovinsko)
UDRUGA LIJEPA NAŠA (Chorvatsko)
Bulgarian Blue Flag Movement (Bulharsko)
TEREZA (Česká republika)
Environmental Partnership Foundation (Polsko)
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE (Rumunsko)

Podparcie

European Year for Development
Czech Development Agency

Wybierz język