Srdečně Vás zveme na fórum Neplýtváme tím, co jíme, které se uskuteční 4.4.2019 10:00 – 15:00 v Impact Hub v Praze. Fórum je zaměřené na téma plýtvání potravinami a globální aspekty produkce a konzumace potravin na školách. Cílem je inspirovat se navzájem ve školních aktivitách na ZŠ směřujících k zodpovědné spotřebě potravin, zejména plýtvání potravinami a podpořit nastartování změn v našem vztahu k jídlu na školách i mimo ně.

Fórum nabídne možnost propojení škol, které se tématem plýtvání potravin zabývaly a těch, které s tématem plánují pracovat či ho touží dále rozvíjet.  Hlavní program Fóra je rozdělen na aktivity pro žáky a pro pedagogy.

Předběžný program Fóra Neplýtváme, tím co jíme:

Pro více informací a přihlašování pište Michaele Čermákové na cermakova@glopolis.org

Akce probíhá za podpory Hlavního města Prahy