Semináře globálního vzdělávání a potravinových systémů pro pedagogy

Přijďte nahlédnout do velkých a aktuálních otázek týkajících se produkce a spotřeby potravin a zamyslet se přitom nad propojeností globálního a lokálního dění. Máme pro Vás připravený balíček metodických a informačních materiálů k tématu, které lze šířit na škole případně využít k začleňování tématu do výuky. Obsahově se budeme dotýkat témat spojených s plýtváním potravinami, biodiverzitou, jídlem z blízka, vodou a potravinami či palmovým olejem. Celý seminář je koncipován jako interaktivní workshop s možností vyzkoušet si různé aktivity, zamyslet se nad globálním děním. Neváhejte se inspirovat dobrou praxí evropského projektu Menu pro změnu, do nějž se v uplynulých letech úspěšně zapojilo 50 českých Ekoškol a se kterým jsme společně získali evropskou cenu za inovativnost ve vzdělávání GENE.

Termíny seminářů pro pedagogy pražských ZŠ a SŠ

Program workshopu pro pedagogy

12:00 – 14:00 Globální potravinové systémy v souvislostech: jak to, co jíme ovlivňuje Zemi

  • voda v krajině a v potravinách
  • palmový olej
  • lokální potraviny
  • plýtvání potravinami
  • pěstování potravin a biodiverzita
14:00 -14:15 Přestávka
14:15 -16:00 Inspirace jak vytvořit menu pro změnu
  • inspirace z mezinárodního Menu pro změnu – co všechno dokážou žáci a studenti zodpovědným výběrem potravin
  • jak začleňovat téma do výuky
  • představení metodických materiálů

KDO? Workshopem Vás provede lektorský tým sekce potravinových systémů institutu Glopolis.

KDE? Místo konání bude upřesněno

PŘIHLÁŠENÍ NA WORKSHOP 

Pro bližší informace o seminářích neváhejte kontaktovat Michaelu Čermákovou: cermakova@glopolis.org