Proč jíst zodpovědně?

Jak můžeme tím, co denně děláme, pomoci chránit životní prostředí, prosazovat lidská práva a přispívat k vyšší kvalitě života společnosti? A jak tato otázka souvisí s potravinami?

Světová populace neustále roste a tatáž planeta bude muset do roku 2050 uživit téměř čtyřikrát více lidí než před sto lety. Podíváme-li se na to z tohoto pohledu, není už jídlo věcí každého jednotlivce. Tím, jaké potraviny si vybíráme, přímo nebo nepřímo ovlivňujeme klima, využívání přírodních zdrojů jako vody a půdy i schopnost lidí u nás i v zahraničí obstarat si obživu a vést důstojný život.

Projekt Menu pro Změnu podporuje ekoškoly v devíti zemích EU ve zkoumání možností, jak si vybírat potraviny odpovědněji. Protože svým rozhodnutím můžeme změnit svět k lepšímu!

Naše cíle

Výchova k udržitelnému životnímu stylu

Učitel spolu s tématy z oblasti odpovědné spotřeby potravin přímo ve třídě přináší k diskusi i nejpalčivější celosvětové problémy, aby se studenty všichni společně hledali nová, odpovědná řešení pro každodenní život.

Změna přichází od studentů

Aktivní studenti studují vztah mezi globálními a lokálními tématy. To, že změníme drobnosti v blízkém okolí, může mít zásadní vliv v celosvětovém měřítku.

Aktivní učitelé

Učitelé zásadním způsobem ovlivňují, jak se mladí lidí vzdělávají. Motivují žáky a studenty k tomu, aby se stali aktivními občany tohoto světa.

Zapojení místní komunity

Školní aktivity podporují rodiče, odborníci na potraviny, šéfkuchaři, aktivisté, zemědělci i politici. Čím více nás bude, tím víc toho dokážeme!

Vzájemná inspirace

V Praze se uskutečnilo mezinárodní fórum Menu for Change, kterého se zúčastnilo na 120 hostů včetně inspirativních odborníků na vzdělávání a na potraviny. Učitelky a učitelé z Ekoškol z devíti zapojených zemí mezi sebou sdíleli příklady úspěšných aktivit.

Publikace

Pro práci se studenty různého věku na tématech zodpovědné spotřeby potravin jsme vydali metodiku, lekce a publikaci Menu pro změnu - o tom, jak naše stravování mění svět.

1,800 učitelů

se zabývá vztahem mezi produkcí potravin, změnami ve společnosti a v životním prostředí a kvalitou našeho života.

550 evropských ekoškol

se zapojuje do ročního vzdělávacího programu zaměřený na odpovědnou spotřebu potravin.

65,000 žáků a 25 000 studentů

hledá možnosti, jak odpovědně měnit svůj jídelníček i své okolí.

Nemůžete prožít jediný den, aniž byste ovlivnili svět kolem sebe. Vším, co děláte, přispíváte ke změnám. A je na vás, abyste rozhodli, jaké změny chcete.


Jane Goodall

Živá demokracie roste jako strom - odzdola.


Vandana Šiva

Všude se lidé ptají: ‚Co můžu vlastně udělat já?‘ Odpověď je jednoduchá a zároveň znepokojivá: každý se můžeme snažit udělat si pořádek sami v sobě.


E. F. Schumacher
Malé je milé aneb Ekonomie, která by počítala i s člověkem

Nedostatek přírodních zdrojů, nárůst počtu obyvatel, omezená dostupnost půdy, počínající nedostatek vodních zdrojů a zhoršování kvality půdy nás vede k tomu, abychom přehodnotili, jak tyto zdroje budeme po další generace využívat.


Hilal Elver
Zvláštní zpravodajka OSN pro oblast práva na potraviny

Pokud vyjdeme z respektu k přírodě a lidem, nevyhnutelně dospějeme k rozmanitosti.


Helena Norberg-Hodge
Dávné budoucnosti

Co jím?
Odkud pochází to, co jím?
Jak bylo to, co jím, vyrobeno?
Kolik potravin spotřebuji?
Kolik potravin vyplýtvám?
Jaký má to, co jím, celosvětový dopad?

Odpovědná spotřeba potravin znamená, že si vědomě vybíráme potraviny, které konzumujeme, po zvážení zdravotních, ekologických, politických, sociálních, kulturních a ekonomických aspektů svého rozhodnutí tak, aby tato rozhodnutí byla v souladu se skutečnými základními potřebami všech a zároveň měla malý negativní dopad na planetu, případně pro ni byla prospěšná a vedla ke zlepšení kvality života jednotlivce i společnosti jako celku.

Měli bychom se snažit:

jíst méně, ale lépe a jíst rozmanitěji

jíst lokální, sezónní a bio potraviny, pokud je to možné

častěji nahrazovat maso potravinami rostlinného původu

vybírat si potraviny vyrobené ohleduplně k lidem a planetě

dávat si pozor na palmový olej

přestat plýtvat potravinami

Partneři

Glopolis
ŽIVICA (Slovensko)
Vides izglitibas fonds (Lotyšsko)
NATURE TRUST MALTA (Malta)
DRUŠTVO DOVES – FEE (Slovinsko)
UDRUGA LIJEPA NAŠA (Chorvatsko)
Bulgarian Blue Flag Movement (Bulharsko)
TEREZA (Česká republika)
Environmental Partnership Foundation (Polsko)
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE (Rumunsko)

Donoři

European Year for Development
Czech Development Agency

Zvolte jazyk