Akční den v MŠ Beruška Čeladná – Zahradní slavnost plná lokálního jídla i „zodpovědných aktivit“

Mateřské školce Beruška v Čeladné se letos povedlo obnovit vlastní zahrádku, vysadit s dětmi množství rozmanitých plodin i zorganizovat slavnost, která nové pěstitelské aktivity představila rodičům i dalším návštěvníkům. Součástí byl i velký interaktivní kvíz o agrobiodiverzitě a zodpovědné spotřebě!

Nově zrekonstruovaná zahrada

Akční den završil celoroční plán, který si v mateřské škole stanovili, a jehož tématem se stala agrobiodiverzita. Místní Ekotým si dal za cíl obnovení pěstování plodin dětmi i dospělými na vlastní, nově zrekonstruované zahradě. Díky tomu se mohly děti seznámit s mnoha různými druhy plodin a poznat celý cyklus jejich pěstování – od semínka až po kompost. Díky projektu Menu pro změnu si v Berušce pořídili nový fóliovník a pařeniště.

Všechno, co na zahradě momentálně roste, zasadily s pomocí učitelek i rodičů samy děti. Mezi plodinami jsou například okurky, lilek, patizony, kedlubny, různé druhy byinek, hrášek, mochyně i velmi netradiční odrůdy, jako například jahodový špenát. A už se jim i daří sklízet první výsledky své práce, které mohli ochutnat i všichni návštěvníci zahradní slavnosti v rámci připraveného občerstvení. Kromě zdrojů z vlastní zahrádky posloužily i zahrádky rodičů či produkce místních pěstitelů a producentů.

Kvíz a agrobiodiverzita

Hlavní „akcí“ akčního dne byl kvíz, probíhající na několika stanovištích, rozesetých po celé zahradě. Na každém z nich plnily děti i rodiče různé úkoly a odpovídaly na rozmanité otázky týkající se agrobiodiverzity či výhod pěstování vlastních plodin. Díky tomu se přiučili o mnoha aspektech produkce a spotřeby potravin – od poznávání semínek a z nich vzrostlých plodin, přes hmatové rozpoznávání plodin a chuťové testování českých a importovaných jahod, až po seznamování se s různými odrůdami máty a bazalky i rozmanitými druhy hospodářských zvířat.

K místním stálým zvířecím obyvatelům (papoušci, králík či želva) přibyli během slavnosti i poníci, na kterých se mohly děti svézt. Potravinovou diverzitu zase významně podpořil jeden z tatínků, který přímo na zahradě a „v přímém přenosu“ připravoval občerstvení v podobě smažených cvrčků a jiných hmyzích specialit. Závěrem celé akce bylo společné opékání špekáčků.

A co o čeladenském akčním dni napsali sami pořadatelé?

A povedlo se, říkali ti, co přišli na zahradní slavnost s Ekoškolou, která završila naši roční práci Ekotýmu v projektu „Menu pro změnu“. Tímto děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav úkolů pro děti i dospělé, ale i Vám, kteří jste je se zaujetím a zodpovědně plnili. Delikatesní poděkování patří tatínkovi, který vlastnoručně připravil a servíroval hmyzí dobroty (brouk na talíři), protože mimo jiné, i to mohlo změnit váš pohled na dosavadní jídelníček. Věříme, že některými úkoly a informacemi, jsme ovlivnili vaši budoucí volbu potravin, které více ctí život v nás i kolem nás. Jsme rádi, že činnost Ekoškoly koordinovaná Terezou, má smysl.“

Lucie Kaločová – koordinátorka Ekotýmu