Anne-Marie Mayer je nutriční poradkyní z Velké Británie. Má bohaté zkušenosti v oblasti zemědělství a výživy, zejména v kontextu zemí globálního Jihu. Převážná část její práce je tudíž zaměřena na mezinárodní rozvoj. Anne-Marie byla pozvána na Menu for Change International Forum 2018 aby hovořila o nutriční kvalitě potravin a rovněž permakultuře, dalším z témat, kterému se věnuje již mnoho let.

První workshop, který Anne-Marie na Fóru vedla, byl orientován na výživovou stránku potravin. Využila zde své zkušenosti z výzkumu, na němž pracovala, a který se zabýval studiem snižujícího se množství živin v ovoci a zelenině v průběhu zemědělské intenzifikace. Výzkum se zaměřoval zejména na historické rozdíly, neboť srovnával existující stará a novodobá data. Jedním z hlavních zjištění bylo, že v dlouhodobém horizontu má mnohem lepší nutriční profil půdy, a tudíž i nutriční profil potravin, zemědělství ekologické. Jak ale dodává, tato data je obtížné srovnávat, navíc je jich obecně nedostatek. Kromě zkoumání rozdílů v obsahu živin byl workshop zaměřen také na vnímání nutriční kvality potravin na základě jejich barvy a tvaru – téma, které je z pohledu učitelů skvěle aplikovatelné do školní výuky za účelem vzdělávat studenty a žáky přirozenou cestou o výživě.

Druhý workshop se zabýval konkrétními příklady, jak může být permakultura využívána v oblasti výživy. Anne-Marie zde použila příklad své práce v Malawi, kde v rámci vzdělávacího projektu učila děti o správné výživě. Součástí bylo mimo jiné zajišťování zdravých školních obědů či zkoumání zdravotních aspektů stravování dětí, poskytování výživových doplňků, otázka dostatečného množství toalet a podobně. Jak Anne-Marie říká, všechny tyto aspekty s výživou neodmyslitelně souvisí a i malá změna k lepšímu zde můžu prokázat velkou službu. V druhé části workshopu pak sami zúčastnění učitelé reflektovali vlastní učební prostředí, ve kterém působí, a zda v něm nově nabyté zkušenosti využijí.

A jaké jsou aktuální problémy (ne)udržitelného potravinového systému dle Anne-Marie Mayer?

„Na rovině politické je dle mého názoru největším problém osobních a skrytých zájmů. Z hlediska výživy a zdraví se jedná zejména o vliv farmaceutického průmyslu. Z hlediska zemědělství zase vliv agrochemického průmyslu a jeho tlak na vysoké výnosy, na zemědělské systémy založené na vysoké úrovni vstupů. Ty jsou často dotovány státní politikou, na rozdíl od těch udržitelných, agroekologických, které navíc podporují malé farmáře a hlavně farmářky. Což je pouze jeden z příkladů mnoha problémů současného potravinového systému. V globálním kontextu totiž nejsou ženy-farmářky podporovány zdaleka tolik, jako farmáři muži. Navzdory tomu, že jsou to převážně ženy, kdo pěstuje potraviny pro vlastní domácnosti.“

„Na osobní rovině by podle mě potravinovému systému velice prospělo, kdyby se snížilo množství vyplýtvaných potravin. Kdyby lidé jídlo zbytečně nevyhazovali a nekupovali více, než jsou sami schopni spotřebovat. Což je jeden velmi jednoduchý příklad za všechny. Další efektivní věcí, která by se dala na úrovni každého z nás dobře změnit, je kompostování. A také snaha alespoň část potravin pro sebe a svou rodinu vlastnoručně vypěstovat.“