“Férové potraviny nás bavia”. Aj tak by mohlo znieť heslo zbirožského kolégia. Popri tradičných podujatiach, ako sú napríklad premietania dokumentárnych filmov a diskusie o globálnych témach, vymysleli deti zapojené do projektu Jedlá zmena, niekoľko noviniek. Usporiadali napríklad férového Mikuláša a férové raňajky. Na úspech tejto akcie chcú nadviazať aj v máji tohto roku.

Andrea Tláskalová, učiteľka a koordinátorka programu Zelená škola na škole v Zbirohu je presvedčená, že deti to k férovosti prirodzene ťahá, sú vnímavé a citlivé. “Keď sa dozvedia, že nie všade vo svete sa ľudia majú tak dobre ako ony, chápu, že by sa s tým malo niečo robiť,” povedala. A v Zbirohu dokazujú, že s tým tiež skutočne niečo robia.

Fair trade bufet a kaviareň

So vstupom do projektu Jedlá zmena sa pozornosť kolégia zamerala práve na oblasť fair trade potravín. Po tom, ako urobili Audit v školskej jedálni, bufete a v domácnostiach, sa jeho členky a členovia rozhodli zvýšiť povedomie spolužiakov, učiteľov a verejnosti o negatívnych dopadoch súčasnej produkcie potravín.

Svojim spolužiakom predstavili možnosti, ako ovplyvniť súčasný stav zmenou svojho jedálničku. Rozhodli sa tiež ponúkať fair trade potraviny v školskom bufete a na podujatiach pre rodičov a verejnosť. Prostredníctvom jedného z aktívnych rodičov žiaci nadviazali úzku spoluprácu s dodávateľom fair trade potravín, ktorý začal zásobovať školský bufet.

Zaviedli tiež pravidelné Férové kaviarne pre rodičov a pedagógov. Žiaci na nich pohostia príchodzích fair trade kávou, čajom, čokoládou a ďalšími dobrotami. Kaviareň tiež otvárajú počas triednych schôdzok.

 
Stánok s fair trade produktami a Férová kaviareň pre rodičov.

Férové raňajky v Zbirohu

Vyvrcholením ich minuloročného úsilia bolo podujatie pre verejnosť, kde sa žiaci a učitelia rozhodli pohostiť miestnych obyvateľov na námestí v Zbirohu. Usporiadali pre nich Férové raňajky zložené z lokálnych a fair trade potravín. Žiaci obslúžili ostatných a ponúkali im čaj, kávu, domáce koláče, čokoládovú férovú tortu, marmeládu vyrobenú z ovocia zo školskej záhrady, či domáce zemiakové placky.

 
Fair trade raňajky v Zbirohu.

Okrem pohostenia čakali na hostí aj sprievodné akcie. Deti z kolégia si pre nich naviac pripravili informačné tabule a plagáty o problematike fair trade. Podujatia sa zúčastnilo takmer 400 ľudí z mesta a okolia. Na jeho úspech chcú žiaci nadviazať aj tento rok. Na máj preto chystajú na námestí ďalšie férové podujatie.

Poučil sa aj Mikuláš

Miestnych žiakov téma férových potravín skutočne baví a cítia zodpovednosť za vlastný výber potravín. Keď sa napríklad na škole blíži Mikuláš, rozhodli sa, že tentokrát budú na škole chodiť “féroví čerti”. Pre svojich spolužiakov zorganizovali zodpovednú nádielku. Miesto bežných sladkostí tak deťom rozdávali fair trade sladkosti a sušené ovocie zo školskej záhrady.


Mikuláš v Zbirohu.

Na českej základnej škole J.V. Sládka v Zbirohu majú projekty spojené so zodpovednou spotrebou potravín dlhú tradíciu a dlhodobo sa tu venujú tiež globálnemu rozvojovému vzdelávaniu. Medzi časté akcie patrí napríklad premietanie filmov s tématikou zodpovednej spotreby potravín, spojené s následnými diskusiami. Žiaci spolu s učiteľmi spoločne kontaktujú firmy, ktoré prestávajú používať palmový olej a povzbudzujú ich, aby v týchto aktivitách pokračovali. Vďaka projektu Jedlá zmena je ich škola navyše férová.