Menej mäsa, viac krúp a miestnej čerstvej zeleniny a byliniek. To všetko novo obsahujú obedy v 3. materskej škôlke v poľskom meste Skawina. Vďaka snahe Akčného tímu naštartovali v škôlke cestu k zodpovednejšej spotrebe potravín.

Akčný tím na začiatku roku pri Audite školských obedov zistil, že majú v jedálničku príliš veľa mäsa a málo miestnych potravín. To bolo impulzom pre zmenu!

Vzdelávacie semináre a stretnutia

Urobiť zmeny v jedálničku nie je vždy jednoduché. Preto sa Akčný tím rozhodol informovať ostatné deti a rodičov o svojich plánoch. Deti vytvorili množstvo informačných materiálov, ako sú brožúry a noviny, a spolu s učiteľkami prišli s myšlienkou usporiadať niekoľko stretnutí a workshopov, na ktorých sa účastníci dozvedia o dopadoch našej spotreby potravín na planétu.


Deti na stretnutí Akčného tímu.

Kulinárske workshopy mali deti pripraviť na chystané zmeny v jedálničku. Deti zistili, ako krúpy obohacujú našu stravu a aké dopady má konzumácia nadmerného množstva mäsa. Behom workshopu pripravovali deti s rodičmi ovocné a zeleninové džúsy z produktov od miestnych poľnohospodárov.

Počas troch stretnutí získali učitelia a rodičia informácie o zodpovednej spotrebe potravín a spoločne diskutovali nie len o nej, ale tiež o roli materskej školy pri utváraní stravovacích návykov detí a význame miestnych a sezónnych potravín.


Dielne pre učiteľov a rodičov.

Nová surovina a menej mäsa

Škôlka tiež zahájila diskusiu o novej potravine, vďaka ktorej by jedálniček bol zodpovednejší. Táto potravina by mala občas nahradiť mäso, byť výživná a chutná, a mala by sa dať využiť v rôznych pokrmoch. Konzultácie s dietológom škôlke a rodičom ukázali, že takou potravinou by mohli byť práve krúpy.

Niekoľko rodín sa zúčastnilo súťaže, ktorej cieľom bolo získať recepty na rôzne pokrmy z rôznych druhov krúp pre tvorbu kuchárskej knihy. Recepty hodnotila porota, ktorá ocenila tie najlepšie z nich.


Rodičovské kuchárske knihy.

Jedálniček v materskej škole prešiel významnými zmenami. V priebehu minulého roku sa v škôlke podarilo vďaka projektu Jedlá zmena zaviesť tri bezmäsité jedlá za týždeň. Tento rok majú deti vegetariánske jedlo dvakrát týždenne. Jedlá boli obohatené rôznymi druhmi krúp, ryže a celozrnnými cestovinami.

Zo záhradky rovno na tanier

Ďaľším cieľom stanoveným na začiatku školského roku bolo obohatenie jedálničku miestnym ovocím a zeleninou. Prvým krokom bolo zoznámiť deti s lokálnymi a sezónnymi potravinami.S tým pomohla mestská knižnica, ktorá pripravila program pre staršie deti. Počas neho deti zisťovali, aké sú typické lokálne potraviny v rôznych regiónoch Poľska. Dozvedeli sa aké tradičné jedlá jedli ich prarodičia a naučili sa, ako zavárať sezónne ovocie.

Všetky vekové skupiny detí sa zapojili do pestovania vlastnej zeleniny a byliniek na školskej záhrade. S príchodom jari, vysiali deti semená zeleniny a byliniek do kvetináčov, z ktorých neskôr vysadili sadenice na školskú zahradu. Rodičia sa zapojili do záhradných prác spoločne so svojimi deťmi, ktoré pracovali s veľkým nasadením a nadšením. Bylinky a zelenina zo záhrady boli využité počas kulinárskych dielní a v školskej kuchyni.


Školská záhrada.

Zodpovedný piknik

Na konci školského roku usporiadali v materskej škole piknik pre deti a ich rodičov. Deti vytvorili informačne plagáty a hrdo rodičom predvádzali zmeny v záhrade. Spoločne s učiteľmi pripravili jedlá a nápoje zo zeleniny od lokálnych producentov. Pre rodičov tiež pripravili súťaž, aby zistili ich znalosti o zodpovednej spotrebe potravín.


Rodičia súťažia v priebehu zodpovedného pikniku.

Všetky tieto aktivity v priebehu celého roku viedli nielen k zmenám v jedálničku škôlky, ale tiež k tomu, aby deti lepšie pochopili, že naša každodenná voľba potravín má veľký dopad na svet a že každá malá zmena je skutočne dôležitá.