Domácí je jiné! To bylo poselství, které představili žáci ZŠ Ptuj ostatním na akci s názvem Slovinské farmy, která se konala na veletrhu Altermed. Žáci si připravili prezentaci svého rozsáhlého výzkumu starých slovinských tradičních pokrmů a produktů lidové tradice.

Samotné akci předcházely měsíce tvrdé práce, výzkumu, diskuzí a studia. Cílem projektu Menu pro změnu (We Eat Responsibly) bylo vzdělávat žáky a jejich rodiče v tématu zodpovědné spotřeby potravin, informovat je o výhodách sezónních a lokálních potravin, inspirovat je ke změnám svých nákupních a stravovacích zvyklostí, a to nejen z důvodu dopadu na vlastní zdraví, ale především dopadů na naši planetu.

Tradiční slovinská jídla

Studenti měli příležitost diskutovat o mnohých tématech spotřeby potravin přímo s dodavateli a výrobci potravin, což jim pomohlo odhalit některé globální dopady místní produkce potravin. Díky těmto diskuzím objevili skutečné přínosy tradičních slovinských pokrmů. Následně na toto téma vytvořili informační letáky a pyramidu místních potravin zahrnující slovinské produkty. Samozřejmě se o jídle pouze nemluvilo, ale také se vařilo a ochutnávalo. Během hodiny z názvem „Hrnečku vař“ si žáci vyzkoušeli různé tradiční slovinské pokrmy. Naučili se nejen staré recepty, ale hlavně pokrmy připravovat. Každý týden žáci vařili oblíbené vegetariánské jídlo pro své spolužáky, což mělo velký úspěch. Květáková pizza, hamburgr z mletého prosa, domácí čokoládový puding…všichni to zbožňovali.

Koutek s názvem „Sněz si mě“

Žáci také kontrolovali a zaznamenávali množství potravinového odpadu ve škole. Naučili se tak hodně o stravovacích návycích druhých. Následně byli schopni vést několik aktivit, jejiž cílem bylo snížit množství plýtvaného jídla. Začali s psaním jídelního deníku a rozhodli se také zlepšit atmosféru v jídelně vyzdobením piktogramy. Také založili dva speciální koutky – koutek „Sněz si mě“, kde mohou žáci nechávat jídlo, pokud je nechtějí, pro ostatní, a ochutnávací a samoobslužný koutek s jídlem. Žáci byli tak kreativní, že dokonce předvedli kuchařskou show.

Důležité hodnoty

Projekt Menu pro změnu (We Eat Responsibly) přinesk mnoho atraktivních aktivit, které zlepšují kritické myšlení žáků. Pomohl jim získat nové informace a znalosti, rozvinout nové stravovací návyky a vzorce chování a připomněl jim důležité hodnoty spojené s potravinymi – zdraví, respekt k přírodě, zodpovědnost, střídmost, solidarita, ohleduplnost. Žáci kladli důraz na to, že každý může změnit své myšlení a konat na místní úrovni. Každý může přispět v boji proti změnám klimatu a jiným výzvám.