Príliš vzácne na vyhodenie

Ľudia milujú jedlo nielen preto, aby pre svoje telo získali dostatok energie, ale aj preto, že je to často spoločenská udalosť. Chutné jedlo pomôže pri každej oslave a malých úspechoch. Preto je prekvapivé, že tretina jedla na celom svete sa na naše taniere nikdy nedostane. To predstavuje 1,3 miliardy ton jedla! Každý rok by toto množstvo mohlo nachovať 3 miliardy ľudí. To je štyrikrát viac, než počet hladných ľudí na tejto planéte. Uhádnete, ktoré jedlo vyhadzujeme najviac?

Z farmy na vidličku je dlhá cesta

Ako je možné, že tak veľa vyhadzujeme? Aby sme mohli odpovedať, musíme sa pozrieť na celý dodávateľský reťazec potravín. Keď hovoríme o plytvaní potravinami, nemáme na mysli len nás - konzumentov, ktorí vyhadzujeme jedlo, ale aj to, čo obchody nepredajú a vyhadzujú, čo reštaurácie a hotely nespotrebujú a tiež, čo výrobcovia a farmári cestou k nám a do obchodov vyhodia. Existuje aj rozdiel medzi plytvaním v rozvinutých a v rozvojových krajinách. Ľudia v bohatých krajinách vyhodia okolo 95-115 kg jedla na osobu za rok. V chudobnejších krajinách je to v priemere iba 8-11 kg na osobu za rok.

Zber úrody

Výroba

Distribúcia

Maloobchod

Spotreba

Skryté zdroje - ľadovec potravinového odpadu

No okrem toho, že vyhadzujeme 1,3 miliardy ton jedla plytváme, tak aj obrovským množstvom vody, pôdy a energie. "Ako je to možné?" pýtate sa. Treba myslieť na to, ako sa naše jedlo vlastne vyrobí. Pamätáte sa na dodávateľský reťazec potravín, ktorý sme spomínali vyššie? Jeho začiatok je na farme, však? Odtiaľ pochádza tá voda a pôda. A za všetkými hnojivami, strojmi a dopravou sa skrýva energia. Keď vyhadzujeme jedlo, tiež vyhodíme aj zdroje, ktoré s potrebné na výrobu jedla! Tak ako povestná špička ľadovca - najväčšia časť problému je pred nami skrytá!


Hlad v čase plytvania

No s plytvaním potravín je toho spojeného omnoho viac. Množstvo jedla sa vyrobí v krajinách, kde ľudia nemajú dostatok jedla pre seba. Napríklad najviac zelených fazuliek pre európsky trh sa vypestuje v Keni. V tejto krajine je voda vzácna a práve kvôli fazuľovým farmám nemajú školy a ľudia dostatok vody. Ešte smutnejšie je, keď sa týmito vzácnymi zdrojmi plytvá pri vyhadzovaní jedla. Ešte neuveriteľnnejšie je plytvanie, ku ktorému dochádza v priemyselne vyspelých krajinách, ktoré predstavujú iba 15% svetovej populácie, ale spotrebúvajú väčšinu svetových zdrojov najmä z rozvojových krajín.

Staňte sa kúzelníkmi v kuchyni

Aké je najlepšie riešenie plytvania potravinami a jeho dopadu na životné prostredie, klímu a ľudí na celom svete? Možno ste ho už uhádli: jednoducho neplytvať! Doma najčastejšie vyhadzujeme potraviny preto, lebo ich poriadne neskladujeme alebo sme zmätení rôznymi označeniami dátumu spotreby. Ďalším dôvodom je to, že si na tanier naložíme priveľa jedla a potom ho nevládzeme dojesť. Všetko čo potrebujeme vedieť, je niekoľko trikov a plytvanie potravinami zmizne!
Tipy na skladovanie potravín

Pyramída potravinového odpadu

Nie je vždy možné zabrániť vyhadzovaniu potravín, takže ak k nemu dôjde, je najlepšie to využiť. Existuje pyramída potravinového odpadu, ukazuje spôsob, ako sa najlepšie zbaviť jedla, ktoré by sa inak vyhodilo do koša. Opätovným používaním jedla rôznymi spôsobmi môžeme chrániť vzácne prírodné zdroje. Farmári, reštaurácie a supermarkety môžu uložiť nespotrebované jedlo do potravinovej banky. A vedeli ste, že potravinový odpad môže byť použitý na zúrodnenie pôdy alebo na výrobu energie?
Viac nápadov pre záchrancov jedla

ZNIŽUJTE MNOŽSTVO ODPADU
DARUJTE JEDLO ĽUĎOM V NÚDZI
KŔMTE HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ
KOMPOSTUJTE, ZISKATE 100% OBNOVITEĽNÚ ENERGIU
ZBAVUJTE SA ODPADU
ZABRAŇUJTE VZNIKU ODPADU
MANAŽUJTE SVOJ ODPAD

POTRAVINOVÁ BANKA

KŔMENIE

STANICA BIOPLYNU

ENERGIA

KOMPOST

Podporovatelia

European Year for Development
Czech Development Agency

Vyberte si svoj jazyk