Твърде ценно за коша

Хората обичат храна- не само, за да получат достатъчно от енергията, от която телата ни се нуждаят, но и защото често храненето е официално събитие. Затова е изключително изненадващо, че една трета от храната в света не достига до чиниите ни. Това се равнява на изключителните 1.3 милиарда тона храна! Толкова храна може да изхрани около 3 милиарда човека всяка година. Това надхвърля броя на всички гладуващи хора по света почти 4 пъти! Можете ли да познаете какво похабяваме най-много?

Пътят от фермата до вилицата е дълъг

Как е възможно да пилеем толкова много? За да отговорим на този въпрос трябва да погледнем цялата верига на снабдяване с храна. Виждате ли, когато говорим за пилеене на храна, имаме предвид не само това, което ние, потребителите изхвърляме, но също и това, което магазините не продават и след това захвърлят; Също така има разлика във фирата в индустриализираните и развиващите се страни. Хората в богати страни хабят средно по 95-115 кг храна на човек всяка година, докато в по-бедните страни се хабят средно по 8-11 кг храна на човек на година.

Жътва

Производство

Разпространение

Продажба на дребно

Консумация

Скрити ресурси- айсбергът на похабяването на храна

Даже още по-изненадващо обаче е, че не само пилеем 1.3 милиарда тона храна, но с тях и огромни количества вода, земя и енергия. "Как е възможно?" ще попитате. Всичко, което трябва да направим е да помислим как всъщност се произвежда храната ни. Спомняте ли си хранителната верига по-горе? Самото начало е във ферма, нали? Оттам идват земята и водата. Всичкият тор, машини и транспорт показват къде се крие енергията. Така че като хвърляме храна ние също пилеем всички ресурси, необходими за производството на храната! Точно като пословичния връх на айсберг - най голямата част от проблема е скрита от нас.


Глад във време на пилеене

Но има още скрити връзки в пилеенето на храна. Много от нашата храна се произвежда в страни, където хората нямат достатъчно да се изхранват. Например повечето от зеления боб за Европейския пазар се произвежда в Кения. Това е държава, където водата е оскъдна и защото заради бобените ферми много хора и училища нямат достъп до вода. Изключително тъжно е да осъзнаем, че толкова ценни ресурси се хабят също, когато изхвърляме храна. Дори още по-невероятно е, че пилеенето се случва в развитите страни, които съставляват само 15% от световното население, но консумират по-голямата част от световните ресурси, особено от развиващи се страни.

Бъди магьосник в кухнята

Кое е най-доброто решение за предотвратяване на разхищаването но храна и неговото влияние върху околната среда, климата и хората по света? Може би сте познали: просто да не разхищаваме! У дома пилеенето се случва най-често, защото не съхраняваме храната правилно или защото сме объркани от всевъзможните етикети за изтичане на срока на годност. Друга важна причина е, че слагаме твърде много в чиниите си и не успяваме да ги изядем. Всичко, което трябва да знаем, са няколко трика и можем да накараме пилеенето на храна да изчезне!
Погледни cъвети за съхранението на храната Ви

Пирамидата на пилеенето на храна

Не винаги е възможно да предотвратим пилеенето на храна, затова ако се случи, най-добре е да се опитаме да го използваме по някакъв начин. Има нещо наречено пирамида на пилеенето на храна, която показва как най-добре да се разпоредим с храна, която иначе щеше да бъде хвърлена в коша. Фермерите, ресторантите и супермаркетите могат да дават това, което не продават, на хранителни банки. И знаехте ли, че хранителните отпадъци могат да се използват за създаването на супер плодородна почва или за производството на електричество.
Още идеи за запазване на храна

НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ХРАНА
ХРАНЕНЕ НА ХОРА В НУЖДА
ХРАНЕНЕ НА ДОБИТЪК
КОМПОСТИРАНЕ И 100% ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
ИЗХВЪРЛЯНЕ
ИЗБЯГВАНЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Хранителна Банка

ХРАНЕНЕ

СТАНЦИЯ ЗА БИОГАЗ

ЕНЕРГИЯ

КОМПОСТ

поддръжници

European Year for Development
Czech Development Agency

Избери