Myslíme globálne, jeme lokálne! To je motto rumunských žiakov 2. základnej školy v rumunskom meste Pitesti, ktorá sa druhým rokom zúčastňuje medzinárodného projektu Jedlá zmena. Ich pochod s cieľom podporiť ostatných v zodpovednej voľbe potravín bol úspešný a veľmi ho odcenili aj miestni poľnohospodári a výrobcovia.

V škole sa tento rok, na základe výsledkov dotazníkového šetrenia v škole a v domácnostiach žiakov, rozhodli zamerať na tému konzumácie lokálnych a sezónnych potravín. Pri získavaní informácií o téme využívali interaktívne a participatívne metódy učenia. Čo sa žiaci naučili, zdieľali s lokálnou komunitou.

Žiaci z kolégia vytvorili s pomocou ďalších spolužiakov ilustrovaný kódex zodpovednej spotreby potravín. V ňom sa objavila nie len téma lokálnych a sezónnych potravín, ale aj ďaľších päť tém projektu Jedlá zmena. Žiaci v ňom nabádajú ostatných, aby jedli menej mäsa, nakupovali potraviny bez palmového oleja a fair trade výrobky alebo si založili semiačkovú banku.

Učíme sa, prečo je lokálne lepšie

Keď ľudia nakupujú v supermarkete, môže sa im zdať, že neexistujú žiadne sezónne potraviny a ani ich nenapadne, že by mali sledovať, z akej diaľky potraviny sú. Paradajky, uhorky, jablká a hrozno sú k dispozíicii po celý rok. Ale ako žiaci počas školského roku objavovali, v skutočnosti tieto potraviny cestujú dlhé vzdialenosti alebo sa pestujú vo vyhrievaných skleníkoch, ktoré spotrebúvajú veľké množstvo energie. Navyše ich produkcia má aj množstvo ďalších negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Škola sa rozhodla usporiadať podujatie pre rodičov, vďaka ktorému mohli žiaci lepšie porozumieť téme zodpovednej spotreby potravín a zároveň sa s ňou mali zoznámiť aj rodičia. V priebehu podujatia hrali učitelia, rodičia a žiaci v skupinách rôzne vzdelávacie hry. Tímy porovnávali dve rôzne jedlá. Na základe kritérií, ako je vzdialenosť, ktorú jedlo prešlo, stupeň spracovania alebo nutričné hodnoty, mali umiestniť produkty na os medzi Zodpovedné jedlo (usmievavý smajlík) – Nezodpovedné jedlo (smutný smajlík). Vo väčšine prípadov to boli žiaci, ktorí boli o téme informovaní najviac.

Kampaň v uliciach

Žiaci si nechceli nechať informácie, ktoré sa v priebehu školského roku naučili, len pre seba. Rozhodli sa usporiadať pouličnú kampaň za lokálne a sezónne potraviny. Túto významnú udalosť pripravili žiaci sami a do príprav aj do akcie sa zapojili žiaci mimo kolégia.

Niektorí žiaci vylepovali letáky na rôznych miestach v meste, iní vytvárali plagáty a ďalší písali pozvánky. Deti prešli centrom mesta na trh pred radnicu, kde sa rozprávali s lokálnymi producentmi potravín. K sprievodu detí sa pripojili aj učitelia, zástupcovia Agentúry ochrany životného prostredia, členovia Združenia rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) a lokálne médiá.

Počas pochodu sa žiaci rozprávali s ľuďmi z mesta Piteşti o lokálnych a sezónnych potravinách a rozdávali im letáky a časopis projektu. Žiaci vysvetľovali všetkým prítomným, čo je ekologická stopa a že môžu tú svoju osobnú ekostopu významne znížiť, pokiaľ budú kupovať sezónne a lokálne potraviny namiesto dovážaných. Miestni poľnohospodári a výrobcovia, ktorí predávajú svoje výrobky na trhu, veľmi odcenili, že žiaci dávajú prednosť lokálnym a sezónnym potravinám a že k tomu povzbudzujú aj ostatných.