V prostorách pražského centra Impact Hub v Praze se 21.- 23. října 2016 sešlo mezinárodní Fórum Menu for Change vzdělávacího projektu Menu pro změnu, zaměřeného na zodpovědnou spotřebu potravin.

Co jíst teď i v budoucnu, abychom se jako lidstvo uživili a nevyčerpali si všechny přírodní zdroje? A jak tomu přizpůsobit zemědělství? O tom diskutovali účastníci setkání. Jeho součástí bylo také sdílení dobré praxe z různých stupňů škol.

Fóra se zúčastnilo 120 lektorů a učitelů z řady zemí světa, kteří učí studenty i dospělé rozumět dopadům našeho stravování na lidstvo i planetu.

Na Fóru přednášeli renomovaní experti ze zahraničí např. Shiba Desor, indická odbornice na alternativní zemědělství a udržitelný rozvoj, Pascal Gbenou, prezident západoafrické farmářské asociace ROPPA a zkušení lektoři globálního vzdělávání z Velké Británie a Kypru.

Účastníky seminářů zaujala mimo jiné interaktivní hra Virginie Pissoort z belgické nevládní organizace SOS Faim. Během ní účastnici dostali role, například vystupovali v úloze farmářů, zástupců světových organizací, nebo potravin. Cílem workshopu bylo, aby se účastníci pomocí provázku propojili a objevili vzájemné vztahy v potravinovém systému.

Christine Chemnitz z nadace Heinricha Bölla představila Atlas masa pro mládež. Atlas se snaží vysvětlit dopady spotřeby a produkce masa na životní prostředí a na nás, obyvatele planety. Díky spolupráci s dětmi vznikl atraktivní vizuální průvodce pro mladé čtenáře.

Projekt Menu pro změnu, v rámci kterého se Fórum konalo, běží pod vedením Glopolis od roku 2015 v 9 zemích Evropské Unie, včetně České republiky. Na 550 Ekoškolách je do něj zapojeno 1800 učitelů a 80 000 studentů.

IMG_0793

Fotogalerii naleznate na našem Facebooku.