ВСИЧКИ ТЕМИ Soil Биоразнообразие консумацията на месо Отговорна консумация палмово масло Панаир и местно хранителни отпадъци хранителни системи
Slovenščina Română polski Malti Latviešu Hrvatski Slovenčina Čeština Български Français English
Всички файлове PDF DOC Video Link

Най-добрите материали

Международният Форум за промяна на менюто video Soil Биоразнообразие консумацията на месо Отговорна консумация палмово масло Панаир и местно хранителни отпадъци хранителни системи

Международният Форум за промяна на менюто се проведе в Impact Hub (Бел.пр. – „Център за въздействие“) в Прага от 21-ри до 23-ти октомври 2016 г. Събитието се организира от Glopolis като част от образователния проект „Меню за промяна“, фокусиран върху отговорната консумация на храна. На Форума присъстваха 120 учители и преподаватели, които помагат на деца и възрастни да разберат влиянието на нашата храна върху човечеството и нашата планета.

Пиктограми и картинки, свързани с отговорната консумация на храна

Пиктограми и картинки, представящи шест теми, свързани с отговорната консумация на храна, които могат да се използват за училищния екокът или в уроците. Не се колебайте и ги изтеглете!

Информационна книга pdf

Информационна книга за проект "Да се храним разумно!" с интересни дейности на детска градина "Детска радост", Варна

Екокод на проект "Да се храним разумно" pdf

Флаер pdf

Флаер на проекта с основна информация и 6 глоаблни въпроса относно Разумното Хранене, създаден от Българско Движение "Син Флаг"

Календар pdf

Календар, представящ дейнотите на училище "Патриарх Евтимий", Пловдив

Флаер и плакат pdf

Флаер и плакат на тема "Използвай храната за запазване на околната среда" с ключови идеи как да бъде постигнато това, създаден от училище "Пейо Яаворов", Варна

Хранителна независимост и промени в климата pdf

Учебното пособие е изготвено от ЕС „За Земята“ по проекти СПАРЕ, „От хранителна сигурност към хранителна независимост".То разглежда редица наболели съвременни проблеми, за които е трудно, но не и невъзможно да се намерят решения: един милиард гладуващи по света, все по-ниско качество на храните, които си купуваме от магазина, на- маляващ брой диви растения и животни на планетата, влошаване на състоянието на околната среда, в резултат от промените в климата, предизвикани от човека.

Хранителна независимост link

"Хрнителна независимост има следните основни цели: Промяна в начина на производство и потребление на храната Промяна на начина на дистрибуция на храна Оценяване и подобряване на условията на труд и социалните условия в хранителните и селскостопанските системи Връщане на правата ни върху общите блага Промяна на обществените политики по управление на хранителните и селскостопанските систем "

Да не си изяждаме климата pdf

ДА НЕ СИ “ИЗЯЖДАМЕ” КЛИМАТА

поддръжници

European Year for Development
Czech Development Agency

Избери