Защо да се храним разумно?

Как нашите ежедневни действия могат да помогнат за опазване на околната среда, да зачитат човешките права и да подобрят благосъстоянието на обществото? По какъв начин този въпрос се отнася до нашата храна?

Населението в световен мащаб нараства бързо и до 2050г. със същата планета ще трябва да изхранваме почти четири пъти повече хора, отколкото век по-рано. От тази гледна точка храната вече не е просто личен въпрос. Изборите, които правим за нашата храна, оказват преки или косвени последици върху климата, върху използването на ресурси като вода и земя, и върху способността на хората да се изхранват и да живеят достоен живот тук и отвъд граница.

Проектът „Да се храним разумно!“ подкрепя Екоучилища от девет страни- членки на ЕС в изследването на начини за по-отговорен избор на храна. Защото нашите избори могат да променят света към по-добро.

Нашите цели

Образование за устойчив начин на живот

Заедно с темите за разумна консумация на храна, учителите въвеждат в класните стаи най-неотложните световни проблеми, за да предизвикат съвместното създаване на нови, отговорни решения за нашето ежедневие.

Учениците – двигател на промяната

Активни ученици изследват връзката между глобалните и местни теми. Промяната на нещо малко в нашия квартал може да окаже огромно въздействие в глобален мащаб.

ДЕЙНИ УЧИТЕЛИ

Учителите са главните играчи в напътстването и улесняването на учебният опит на младежта. Те дават възможност на децата и учениците да станат дейни граждани на света.

Въвличане на местната общност

Родителите, xранителни експерти, готвачи и активисти, фермери и политици са в подкрепа на училищната дейност.

Споделяне на вдъхновението

Еко училищата, от давете страни участнички, споделиха добри практики по време на международен форум, който се проведе в Прага. Повече от 120 души, включващо вдъхновяващи личности от сферата на образованието и храната, взеха участие.

Публикуване на материали

За работата по темата за разумното хранене с всички възрасти, ние създадохме методология, уроци и публикацията Меню за Промяна, за това как нашата храна променя света.

1,800 учители

проучват връзките между производството на храни, промените в обществото и околната среда и качеството на нашия живот.

550 европейски екоучилища

реализират едногодишна образователна програма на тем аотговорна консумация на храни.

65,000 ученици и 25 000 студенти

проучват възможности за разумни промени в начина на хранене, както за себе си, така и в училищната и семейната общност.

Това, което правиш е от значение и трябва да решиш каква промяна искаш да направиш.


Jane Goodall

Дифицит на ресурси, нарастване на населението, намаляване на естествените и достъпни площи, оскъдни водни ресурси и ерозия на почвата - всичко това изисква от нас да преосмислим как по най-добър начин да използваме нашите ресурси, за да ги има и за бъдещите поколения.


Hilal Elver
Специален репортаж на Обединените нации за правото на храна

"Навсякъде хората се питат:" Какво мога да направя всъщност?" Отговорът е толкова прост, колкото е и объркващ: Можем, всеки един от насможе да действа, за да постави своя собствен вътрешен дом в ред."


E. F. Schumacher
В малките неща има красота: Икономиката - все едно хората са от значение

"Ако нашата отправна точка е уважение към природата и хората, разнообразието е неизбежна последица."


Helena Norberg-Hodge
Древни знаци - Да почерпим знания от Ладакх

"Живата демокрация расте като дървото - от корена - нагоре."


Vandana Shiva

Какво ядем?
Откъде идва храната ни?
Как е произведена храната ни?
Колко храна консумираме?
Колко храна изхвърляме?
Как храната ни въздейства върху планетата?

Разумната консумация на храна означава да правим съзнателни избори по отношение на храната, която ядем, като вземаме под внимание здравословния, природосъобразния, политически, социален, културен и икономически аспект при нашите решения, за да бъдат те в съответствие с основните и реални нужди на всички, като същевременно са с минимално въздействие и благотворни за планетата и подобряващи качеството на живот на отделния потребител и на обществото като цяло.

Ние трябва да се опитаме:

да ядем по-малко, но по-качествено, да търсим по-голямо разнообразие в нашата храна

да ядем местна, сезонна и органична храна, ако е възможно

да заменяме по-често месото с растителни храни

да избираме храна, чието производство е съобразено с хората и планетата

да внимаваме с палмовото масло

да спрем изхвърлянето на храна

Партньори

Glopolis
ŽIVICA (Slovensko)
Vides izglitibas fonds (Lotyšsko)
NATURE TRUST MALTA (Malta)
DRUŠTVO DOVES – FEE (Slovinsko)
UDRUGA LIJEPA NAŠA (Chorvatsko)
Bulgarian Blue Flag Movement (Bulharsko)
TEREZA (Česká republika)
Environmental Partnership Foundation (Polsko)
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE (Rumunsko)

поддръжници

European Year for Development
Czech Development Agency

Избери