Členové Ekotýmu na Biskupském gymnáziu v Bohosudově se rozhodli zapojit do projektu Menu pro změnu, protože si uvědomovali, že problémy spojené s produkcí a spotřebou potravin jsou opravdu zásadní. Lidé nemohou bez jídla žít a zároveň tím, co jedí, ovlivňují životy jiných lidí. Je proto důležité, aby se zamýšleli nad otázkami: Co koupím? Co mám jíst?

Žáci a členové Ekotýmu rozhodli, že nechtějí podporovat výrobky obsahující palmový olej kvůli jeho škodlivému vlivu na životní prostředí a lidské životy. Dále jsou rozhodnuti, že nebudou kupovat a jíst dovážené potraviny, které jsou sklizeny nezralé a dozrávají s použitím ethylenu. Chápou, že jahody nemohou jíst, kdykoli chtějí. S využitím všech svých znalostí chtějí myslet a jíst zodpovědně, ale co víc, chtějí informovat i ostatní o odpovědných rozhodnutích.

Pouze pět procent

Na začátku chtěli žáci zjistit a vyhodnotit situaci ve své škole. Proto propátrali školní jídelnu, bufet a rozdali dotazníky týkající se zodpovědné spotřeby do domácností studentů. Podařilo se jim získat z domácností většinu vyplněných dotazníků. Jejich analýzou zjistili, že více než 90% rodin studentů nikdy nekupuje žádné produkty přímo od zemědělce nebo výrobce a pouze 5% považuje nakupování na farmářských trzích za „normální“. Výsledky průzkumu vyvěsili na nástěnku, aby si je mohli všichni prohlédnout. Poté se rozhodli, že nejdůležitějším úkolem je zaměřit se na zvýšení povědomí o místních produktech a jejich výhodách.

Ekotým uspořádal řadu přednášek, projektových dní a návštěv na ekologických farmách. Jejich cílem bylo navíc informovat o BIO a Fair trade produktech, i když si uvědomovali, že u nich je určujícím faktorem pro nákup cena. Dotkli se také problematiky palmového oleje a uspořádali promítání filmu Zelená poušť s diskusí.

Učíme se navzájem

Během akce „Učíme se navzájem“ připravovali starší žáci mnoho aktivit pro své mladší spolužáky. Díky tomu se žáci naučili nové věci zábavným a poutavým způsobem, aniž by byli zahlceni mnoha fakty. Například se dozvěděli o problematice palmového oleje a o škodlivosti jeho produkce. Zjistili, že palmový olej je spojen s odlesňováním, které ovlivňuje nejen přírodní prostředí, ale i životy obyvatel v místech, kde se pěstuje.

Dalším tématem, na které se zaměřili, byl rybolov. Žáci věděli, že je zdravé jíst ryby, ale nevěděli, že rybolov vede ke snížení biodiverzity oceánů a ovlivňuje jejich ekosystémy. Po tomto programu pochopili, že je potřeba si vybírat, které ryby koupíme, aby se jednoho dne nestaly oceány místem bez života.

Žáci také objevili tradiční druhy potravin, které dříve neznali. Pohanka, proso, amarant nebo cizrna – mohou obohatit náš jídelníček a zároveň nemají velký negativní dopad na životní prostředí. Žáci dokonce nabídli svým mladším spolužákům ochutnávku jídel – domácí džemy a palačinky. Byla to ta nejoblíbenější část dne, kterou si všichni užili. Ochutnávka jim také ukázala, že domácí potraviny mohou být vynikající a zároveň prospěšnější pro naše okolí než ty, které kupujeme v supermarketu. Mladší žáci se během této akce hodně naučili, ale i starší studenti získali nové poznatky, protože museli najít odpovědi na mnoho otázek, které od spolužáků dostávali.

Jak podojit krávu a připravit zodpovědné jídlo

Žáci z jedné třídy vyrazili na dvoudenní školní výlet na ekologickou farmu Klíny, kde se učili o zodpovědné spotřebě potravin a o místních potravinách. Vyzkoušeli si také mnoho nových zajímavých věcí, jako například podojit krávu nebo vyrobit sýr.

Ekotým školy s prací v tématu zodpovědné spotřeby potravin dál pokračuje. Plánují veřejnou akci, ve které představí své výsledky a budou informovat veřejnost o tom, že je důležité se zabývat problémy, s kterými se náš potravinový systém dnes potýká. Rádi by také uspořádali sérii kurzů vaření ve spolupráci s majitelem místní bio restaurace, aby lidi naučili používat doma zodpovědnější ingredience. Stále si nejsou jisti, zda by takové kurzy byly populární mezi místními občany, přesto to plánují vyzkoušet. Můžeme s určitostí říct, že jejich snaha o zodpovědnější stravování ještě neskončila, a je toho ještě mnoho, co plánují udělat v naší společnosti!