Zajímá Vás, s jakými tématy pracují školy v projektu Menu pro změnu? Co se žáci naučili o globálních souvislostech našich potravin? Co se podařilo změnit školákům a učitelům ze Slovinska, Lotyšska nebo Malty v jejich škole a blízkém okolí? A jak ovlivnili rodiče a své spoluobčany?

Přínášíme Vám příklady dobré praxe z 9 evropských zemích, které jsou zapojeny do projektu Menu pro změnu.

 

Ekotým z Dingli motivuje spolužáky i místní restaurace k zodpovědné spotřebě

Uvažovat kriticky a hledat nové a lepší přístupy k jídlu se naučily děti z maltské Základní školy a školky Dingli. Během jednoho školního roku v projektu Menu pro změnu zaznamenala škola velké změny. Děti začaly pěstovat zeleninu na školní zahradě, kompostovat a svůj kodex zodpovědného strávníka rozšířily i do dvou místních restaurací.

V lotyšské mateřské škole zatočili s plýtváním jídlem, odpad snížili o dvě třetiny

Lotyšské školce „Annele“ se podařilo díky zapojení do projektu Menu pro změnu výrazně snížit množství vyplýtvaného jídla. Z průměrných 58 kilogramů vyhozeného jídla na dítě a rok na začátku školního roku se před prázdninami dostali na průměrných 18 kilo. Odpad tak snížili na pouhou třetinu! Jak se jim to podařilo? Přečtěte si jejich příběh změny!

Vědomosti šíří dál: žáci z Lublaně informovali veřejnost o dopadech našeho stravování

Během školního roku 2015/2016 se žáci ze základní školy Zadobrova zaměřili na několik problémů spojených s naším jídlem. Omezili plýtvání potravinami, vyzkoušeli si praktické dovednosti na místní farmě, zkoumali výhody lokálních a sezónních potravin oproti těm dováženým a vyhlásili pátek dnem bez masa!

Mnoho dalších příkladů toho, co se na školách v 9 evropských zemích daří měnit naleznete na zde.