Osnovna škola “Travnik” iz Prerova je jedna od čeških škola uključenih u projekt “Mi jedemo odgovorno”. Lokalna eko grupa sastavljena od djece i učitelja je odabrala otpadke hrane za glavnu temu te su odlučili napraviti stvarnu promjenu u svojoj školi. učenici su postavili “gladnu kutiju” u školskoj kuhinji gdje su djeca mogla ostaviti nepojedenu hranu kao što su voće, jogurti i slatkiši. Tu hranu, koja bi inače završila u smeću, sada je bila na raspolaganju drugoj djeci. Vrlo jednostavan i pametan način smanjivanja otpadaka u prehrani! Također pomaže djeci da bolje razumiju vrijednost hrane jer će djeca sada svoju užinu radije staviti u kutiju ili vratiti doma nego baciti u smeće. Dakle vrijednost “kutije2 nije samo u smanjivanju otpada nego i u mijenjanju načina razmišljanja djece i na taj način doprinijeti održivoj promjeni u budućnosti.

IMG_7913

IMG_7917