Zašto jesti odgovorno?

Kako naše svakodnevne aktivnosti mogu doprinijeti zaštiti okoliša, dobrobiti društva i promociji ljudskih prava? I kako je ovo pitanje povezano sa hranom koju konzumiramo?

Svjetska populacija neprestano raste i do 2050. godine će naš planet morati prehraniti tri puta više ljudi nego stoljeće prije. Gledajući iz tog kuta, hrana više nije samo osobna stvar. Naši izbori što se tiče hrane već imaju neposredne ili posredne posljedice na klimu, na korištenje resursa poput vode ili zemlje, na sposobnosti ljudi da se prehrane i da žive dostojnim životom ovdje i širom svijeta.


Projekt “Mi jedemo odgovorno” potiče Eko-škole u devet zemalja EU-a na istraživanje odgovornih izbora hrane, jer naši izbori mogu oblikovati bolji svijet!

Naši ciljevi

Odgoj i obrazovanje za održivi način življenja

Uz teme o odgovornoj prehrani, nastavnici iznose aktualne svjetske probleme izravno u razredu te otvaraju dječju raspravu s ciljem traženja odgovornijih principa našeg svakodnevnog života.

Učenici nosioci promjena

Aktivni učenici istražuju povezanost globalnih i lokalnih tema. Male promjene u našem lokalnom okružju mogu imati veliki utjecaj na globalnoj razini!

Aktivni roditelji

Kada je u pitanju odgovorna prehrana kod kuće roditelji su ključ. Dobrodošli su svi savjeti o odgovornoj potrošnji hrane kod kuće.

Uključivanje lokalne zajednice

Roditelji, stručnjaci za hranu, kuhari i aktivisti, poljoprivrednici i političari podupiru aktivnosti Eko-škola. Što nas je više, veći utjecaj imamo!

Razmjena iskustava

Eko-škole iz devet zemalja sudionica razmjenjivati će primjere dobre prakse. Na međunarodnom forumu, koji će se održati u Pragu, pridružiti će nam se stručnjaci iz područja odgoja i obrazovanja te prehrane.

Objava edukativnih materijala

Kako bi uspješno implementirali temu odgovorne prehrane za sve uzraste u Eko-školama, pripremiti ćemo metodologiju, nastavne pripreme i publikacije o tome kako naša hrana mijenja svijet.

1,800 nastavnika

istražuje veze između proizvodnje hrane, društvenih i prirodnih promjena i kvalitete života.

550 europskih Eko-škola

provodi jednogodišnji odgojno obrazovni program na temu odgovorne potrošnje hrane.

90,000 djece, učenika i studenata u potrazi

je za promjenama kako u vlastitom životu tako i u vlastitom okruženju.

Ono što radite čini razliku, a vi morate odlučiti kakvu promjenu želite postići.


Jane Goodall

Aktualna demokracija je poput rastućeg drveta.


Vandana Shiva

Ljudi posvuda pitaju:" Što ja mogu učiniti? "Odgovor je jednako tako jednostavan kao što je i uznemirujuć: svatko od nas mora raditi na tome da vlastitu unutarnju kuću dovede u red.


E. F. Schumacher
Small is Beautiful: Economics as if People Mattered

Ako nam je poštivanje prirode i ljudi polazna točka, raznolikost je neizbježna posljedica.


Helena Norberg-Hodge
Ancient Futures: Learning from Ladakh

Sve manje resursa, povećanje broja stanovnika, sve manje dostupnog tla, nestašice vode i degradacija tla zahtijevaju od nas da promislimo na koji način najbolje iskoristiti dostupne resurse kako bi ih sačuvali za buduće generacije.


Hilal Elver
UN-ov specijalni izvjestitelj iz programa “Pravo na hranu”

Što jedem?
Odakle dolazi hrana koju jedem?
Kako je proizvedena hrana koju jedem?
Koliko hrane pojedem?
Koliko hrane bacim?
Kakav je globalni utjecaj hrane koju jedem?

Odgovorno konzumiranje hrane predstavlja svjestan izbor hrane uzevši u obzir zaštitu okoliša, političke, socijalne, kulturne i ekonomske aspekte naših odluka, koje su u skladu s temeljnim i stvarnom potrebama, sa malim ili nikakvim utjecajem za planet, a pozitivnim utjecajem na poboljšanje kvalitete života pojedinca i društva u cjelini.

Pokušajmo:

Jesti manje, ali kvalitetnije, učiniti svoju hranu što raznolikijom

Jesti lokalno, sezonski i organski ako je to moguće

Češće zamijeniti meso hranom biljnog podrijetla

Odaberimo hranu proizvedenu tako da ne utječe na ljude i planet

Paziti na palmino ulje

Nastojati se što manje razbacivati hranom

Partneri

Glopolis
ŽIVICA (Slovensko)
Vides izglitibas fonds (Lotyšsko)
NATURE TRUST MALTA (Malta)
DRUŠTVO DOVES – FEE (Slovinsko)
UDRUGA LIJEPA NAŠA (Chorvatsko)
Bulgarian Blue Flag Movement (Bulharsko)
TEREZA (Česká republika)
Environmental Partnership Foundation (Polsko)
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE (Rumunsko)

Podupiratelji

European Year for Development
Czech Development Agency

Odaberite jezik