“Mēs gribam dzīvot mierā” un “Mēs apņemamies ēst atbildīgi” – šīs divas dziesmas Ēdam atbildīgi projekta gada noslēguma pasākumā ar lepnumu izpildīja bērni no Mazā prinča bērnudārza Radauti pilsētā. Pasākumā bija pulcējušās trīs skolas no vietējās apkaimes, prezentējot savas aktivitātes un darba rezultātus.

Šīs skolas un Mazā prinča bērnudārzs bija sadarbojušās visa projekta garumā ar mērķi uzsvērt veselīgas pārtikas nozīmi bērniem, skolēniem, vecākiem un sabiedrībai kopumā. Ar projekta aktivitātēm Ēdam atbildīgi komandas skolās centās motivēt Radauti iedzīvotājus vairāk uzturā patērēt svaigus vietējos produktus, ideālā gadījumā pašiem tos izaudzējot piemājas dārziņos.

Iesaistās visi

Darbs aizsākās skolotājiem pašiem iedziļinoties atbildīga pārtikas patēriņa tematikā. Pēc tam, jau kopā ar skolēniem viņi uzsāka izzināt vietējās un sezonālās pārtikas tematiku, lai kopīgiem spēkiem saprastu nākamos soļus ilgtspējīga pārtikas patēriņa virzienā un sāktu praktisko rīcību. Kopīgiem spēkiem pēc tam tikai sarīkota pārtikas izstāde, skolas dārzā iestādītas koku sēklas, organizētas vairākas tematiskās diskusijas un debates, notikušas stundas skolas eko-virtuvē un sagatavoti plakāti par pārtikas atkritumiem un atbildīgu pārtikas patēriņu. Skolotāji, iesaistot visu vecumu skolēnus, panāca nozīmīgu ietekmi uz visu skolas vidi un apkārtni, jo projekta norises gaitā par tā aktivitātēm ieinteresējās un talkā nāca ne tikai skolēnu vecāki un vecvecāki, bet arī vietējie viedokļu līderi kā ārsti un pārtikas ražotāji, un pat masu informācijas līdzekļi (kā Tele Radauti, Cromtel Raduti, Radauti TV) un sponsori.

Gudrie pircēji

Starp jautājumiem, ar ko projekta gaitā skolēni strādāja bija arī tādi jautājumi kā pārtikas produktu marķējumu iepazīšana un to ņemšanas vērā nozīme pārtikas izvēlē; vietējās un svaigās pārtikas priekšrocību izvērtējums iepretim importētai un rūpnieciski apstrādātai pārtikai. Skolēni un citi interesenti iepazinās ar dārzeņu un antioksidantus saturošas pārtikas nozīmi mūsu uzturā, pārmērīga sāls un cukura patēriņa sekām, kā arī mūsu pārtikas izvēļu ietekmi uz apkārtējo vidi. Skolotāji savās stundās un pasākumos padziļināti stāstīja par atbildīgu uztura izvēli un saprātīgiem ēšanas ieradumiem, pārtikas atkritumu daudzuma samazināšanu. Pateicoties šīm aktivitātēm visā vietējā sabiedrībā izmainījās attieksme pret pārtikas patēriņa jautājumiem. Tagad iedzīvotāji var sevi raksturot kā “gudros pircējus”. Iedzīvotāju pārtikas izvēles ir mainījušās, vairāk uzmanības pievēršot atbildīgam pārtikas patēriņam un vietējo augļu un dārzeņu izvēlei.

Zaļais maršs

Apmēram 250 pirmskolnieki, 100 skolēni, 23 skolotāji, daudzi vecāki un citi atbalstītāji – tik daudzskaitlīgs bija atbildīga dzīvesveida atbalstītāju gājiens pa Radauti ielām. Visi tā dalībnieki ielās devās, lai pievērstu uzmanību vidi saudzējošām, veselīgām un vietējām pārtikas izvēlēm. Gājiens devās uz pilsētas centrālo parku, kur tikai izdalītas vairāk kā 1000 informatīvās lapiņas par atbildīga pārtikas patēriņa tēmām. Gājiena vizuālo noformējumu papildināja baloni ar tematiskiem saukļiem: “Ēdam atbildīgi”, “Izlasi marķējumu”, Neiznieko pārtiku”, “Pērc vietējos augļus un dārzeņus” u.c.