„Chceme žít v míru“ a „Chceme jíst zodpovědně!“ – to jsou písně, které hrdě zpívaly děti z rumunské mateřské školy Micul Print na závěrečné akci projektu Menu pro změnu. Na akci prezentovali spolu s mateřskou školou své aktivity a výsledky další dvě školy, Gymnázium Bogdan Voda a National College Eudoxiu Hurmuzachi.

Tyto tři rumunské školy ještě s mateřskou školou The Little Princese se společně snažily upozornit děti, studenty, rodiče a další zájemce o důležitosti zdravého jídla. Prostřednictvím jejich aktivit zkoušeli koordinátoři projektu Menu pro změnu motivovat obyvatele Radauti k výběru čerstvých místních potraviny, nejlépe takových, které si sami vypěstují.

Zapojila se celá komunita

Nejprve se učitelé sami seznámili s tématem zodpovědné spotřeby potravin. Pak se do tématu pustili spolu s žáky. Zaměřili se na místní a sezónní potraviny. Snažili se vést žáky k pochopení významu místních potravin a k naplánování důležitých kroků k udržitelnosti a realizaci těchto kroků. Podařilo se jim uspořádat výstavu jídla, sázení stromů na školní zahradě. Organizovali různé diskuse, akce ve své ekologické kuchyni, vytvářeli plakáty o potravinovém odpadu a kodex zodpovědného strávníka. Díky tomu, že se učitelům podařilo zapojit žáky všech věkových kategorií, mělo jejich snažení prokazatelný dopad na celou školu. Navíc svými aktivitami oslovili nejen rodiče a prarodiče žáků, ale i místní osobnosti, lékaře, farmáře, manažery obchodních společností, sponzory a média, jako jsou Tele Radauti, Cromtel Radauti nebo Radauti TV.

Informovaní zákazníci

Zároveň se školy pokoušely vysvětlovat, proč je důležité číst si při nakupování složení na obalech potravin a jaký význam má upřednostňování místních a nezpracovaných potravin před dovezenými a zpracovanými potravinami. Studenti spolu s ostatními zjišťovali jak klíčovou roli má zelenina a antioxidanty v naší stravě, jaké jsou důsledky konzumace velkého množství cukru a soli a jaký může být dopad výběru potravin na životní prostředí. Učitelé propagovali zodpovědnou stravu, konzumaci rozumného množství potravin, nevytváření potravinového odpadu nebo darování nadbytečných potravin lidem v nouzi. Díky těmto aktivitám se jim podařilo změnit myšlení jejich komunity. Lidé si více uvědomují, že se spotřebou potravin a jejich zodpovědnou produkcí souvisí mnoho různých témat a otázek. Nyní se mohou zařadit mezi „informované zákazníky“. Jejich výběr potravin je zodpovědnější a začali také podporovat místní produkci ovoce a zeleniny.

Ekologický pochod

Okolo 250 předškoláků, 100 studentů, 23 učitelů, mnoho rodičů a příznivců … Všichni tito příznivci zodpovědného životního stylu se vydali společně na pochod ulicemi rumunského města Radauti, aby zvýšili povědomí o zdravé a místní spotřebě potravin, která chrání naši přírodu. Zamířili do Centrálního parku Radauti, kde se jim podařilo rozdat přes 1000 letáků s „ekovzkazy“. Během celé akce nesli balónky s důležitými slogany jako: „Jezte zodpovědně“, „Čtěte složení potravin“, „Neplýtvejte potravinami“, „Kupujte potraviny, ovoce a zeleninu od místních výrobců!“ a mnoho dalších…