Zakaj Odgovorno s hrano?

Kako lahko naše vsakodnevno ravnanje pripomore k varovanju okolja, podpira človekove pravice in pomaga izboljšati blaginjo v naši družbi? In v čem se to vprašanje nanaša na hrano?

Svetovno prebivalstvo hitro narašča in do leta 2050 bomo na tem planetu morali nahraniti štirikrat več ljudi kot sto let prej. Zato hrana ni več samo skrb posameznika. Z izbiro svoje hrane že posredno ali neposredno vplivamo na podnebje, naravne vire, kot sta voda in zemlja, hkrati pa tudi na človekovo sposobnost, da si priskrbi hrano in živi dostojno življenje.

S projektom Odgovorno s hrano ekošolam v devetih evropskih državah pomagamo raziskovati načine, s katerimi bomo lahko bolj odgovorno izbirali hrano. Ker s svojim izborom lahko ustvarimo boljši svet!

Naši cilji

Izobraževanje za trajnostni življenjski slog

Učitelj lahko v razredu s temami o odgovorni porabi hrane začne razpravo o najbolj perečih svetovnih vprašanjih in tako odpre prostor za soustvarjanje novih, odgovornih rešitev za naše vsakdanje življenje.

Učenci vodijo do sprememb

Aktivni učenci raziskujejo povezavo med svetovnim in lokalnim. Spreminjanje manjših stvari v naši okolici ima lahko velik vpliv na globalni ravni!

AKTIVNI UČITELJI

Učitelji igrajo ključno vlogo pri vodenju in pomagajo mladim pri njihovih učnih izkušnjah. Otroke, učence in dijake spodbujajo, da postanejo aktivni prebivalci tega sveta.

Vključevanje lokalnih skupnosti

Starši, strokovnjaki za prehrano, kuharski mojstri, aktivisti, kmetje in odgovorni v politiki so lahko v veliko pomoč pri tovrstnih šolskih dejavnostih. Več ko nas je, večji bo naš vpliv!

Dobre zamisli posredujemo naprej

Ekošole iz devetih sodelujočih držav so delile svoje dobre prakse na mednarodnem forumu, ki se je odvijal v Pragi. Sodelovalo je več kot 120 ljudi, vključno z navdihujočimi osebnostmi s področja izobraževanja in prehrane.

Vsebine in gradiva za delo

Da bi lahko z vsemi starostnimi skupinami delali na temo odgovornega prehranjevanja, smo pripravili metodologijo, učne ure in publikacijo "Poglavje o hrani" o tem, kako naša hrana spreminja svet.

1,800 učiteljev

raziskuje povezave med pridelavo hrane, spremembami v družbi, okoljem in kakovostjo našega življenja.

550 evropskih ekošol

sledi letnemu izobraževalnemu programu o odgovorni porabi hrane.

65,000 učencev in 25.000 dijakov in študentov

išče priložnosti za spremembe na šolskih jedilnikih in tudi v njihovem okolju.

What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.


Jane Goodall

Pomanjkanje virov, povečano število prebivalcev, čedalje manj razpoložljive zemlje in težji dostop do nje, pomanjkanje vode in degradacija zemlje od nas zahtevajo, da ponovno razmislimo o tem, kako najbolje uporabiti naše vire za prihodnje generacije.


Hilal Elver
posebna poročevalka OZN za kampanjo “Pravica do hrane”

Če je naše izhodišče spoštovanje narave in ljudi, je raznovrstnost neizogibna posledica.


Helena Norberg-Hodge
Starodavne prihodnosti: Učimo se od Ladakha

Ljudje povsod sprašujejo: ‘ Kaj pa lahko naredim?’ Odgovor je tako preprost, kot je vznemirljiv: »Vsakdo od nas lahko dela na tem, da spravi svojo notranjo hišo v red.«


E. F. Schumacher
Majhno je lepo: Ekonomija, kateri je mar za ljudi

Živa demokracija raste tako kot drevo, od spodaj navzgor.


Vandana Shiva

Kaj jem?
Od kod prihaja moja hrana?
Kako je pridelana?
Koliko hrane zaužijem?
Koliko hrane zavržem?
Kakšen je globalni vpliv moje hrane?

Odgovorna poraba hrane pomeni sprejemanje zavestnih odločitev o hrani, ki jo zaužijemo, pri čemer upoštevamo zdravstvene, okoljske, politične, kulturne in ekonomske vidike naših odločitev, da bi tako zagotovili skladnost naših odločitev z osnovnimi in realnimi potrebami, s katerimi zmanjšamo svoj vpliv na planet, so za naš planet koristne in spoštljive do življenja ter izboljšujejo kakovost življenja vsakega posameznega potrošnika in družbe kot celote.

Poskusiti bi morali:

jesti manj, vendar boljšo hrano, jesti raznovrstno hrano

jesti lokalno pridelano, sezonsko in ekološko hrano, če je to mogoče

pogosteje nadomeščati meso s hrano na rastlinski osnovi

izbirati hrano, ki jo pridelujejo na spoštljiv način do ljudi in našega planeta

izogibati se izdelkom, ki vsebujejo palmovo olje

nehati zametavati hrano

Partnerji

Glopolis
ŽIVICA (Slovensko)
Vides izglitibas fonds (Lotyšsko)
NATURE TRUST MALTA (Malta)
DRUŠTVO DOVES – FEE (Slovinsko)
UDRUGA LIJEPA NAŠA (Chorvatsko)
Bulgarian Blue Flag Movement (Bulharsko)
TEREZA (Česká republika)
Environmental Partnership Foundation (Polsko)
CENTRUL CARPATO-DANUBIAN DE GEOECOLOGIE (Rumunsko)

Podporniki

European Year for Development
Czech Development Agency

Izberi jezik