Během hodin pracovní činnosti, domácí ekonomie nebo přírodních věd se žáci základní školy ve slovinském Preserje při Rodomljah učili, jak jíst zodpovědně, lokálně a bez palmového oleje.

Úspěch projektu Menu pro změnu byl hlavně zásluhou žáků, kteří dobrovolně pracovali v Ekotýmu na spoustě úkolů, které si mezi sebou rozdělili. Pracovali v několika skupinách a dokázali, že pod vedením mentorů zvládnou svoji práci profesionálně.

Dvě důležitá témata

Akční plán byl založen na výsledcích dotazníkového šetření v domácnostech a na nápadech žáků. Žáci si nejprve vybrali z brožury Menu pro změnu – proč záleží na zodpovědné spotřebě potravin témata, kterým se budou věnovat – téma nadměrná spotřeba masa a téma sezónní a místní potraviny. Práci v nich si rozdělili na menší projekty a jednotlivé skupiny se díky tomu mohli soustředit na dosažení dílčích cílů. Pak už bylo vše připraveno. Vzdělávací část mohla začít…

Palmový olej v hodinách domácí ekonomie a přírodních věd

Otázkou palmového oleje se zabývali žáci šesté třídy v hodinách domácí ekonomie. Vytvořili informační plakáty a zhlédli vzdělávací videa na Youtube. Pak se během hodin přírodních věd dozvěděli o problému palmového oleje z hlediska biodiverzity. Diskutovali také o negativních dopadech dovážených potravin na čistotu životního prostředí. To jim pomohlo pochopit význam místních a sezónních potravin, které nezpůsobují tolik škody.

Původ potravin

V rámci pracovních činností si žáci vytvořili vlastní nástěnku s logem projektu Menu pro změnu. Využili ji k zapisování výsledků průzkumu zaměřeného na zjišťování množství potravinového odpadu po ranních svačinách a obědech.

Mobilní zahrady a ideální potravinová pyramida

Kromě předchozích aktivit se žáci zúčastnili Eco Campu, kde vytvořili mobilní zahradu pro své mladší spolužáky, aby mohli pěstovat vlastní ovoce a zeleninu. Díky tomu mohli zahradu přesunout z jedné třídy do druhé a doslova porovnat ovoce své práce. Navíc byly mobilní zahrady také velmi užitečné při výuce přírodovědných předmětů, kulturních akcích nebo jiných zajímavých představeních.

Podobně tvořiví byli žáci při tvorbě příspěvků do soutěže na téma „Jezme méně masa!“ Podařilo se jim vytvořit vlastní ideální potravinovou pyramidu se zastoupením místních potravin namísto dovážených.

Projekt Menu pro změnu ve škole uzavřeli Ekodnem, na kterém žáci představili své výsledky a úspěchy, a to nejen svým učitelům a rodičům, ale také všem spoluobčanům, kteří přišli. Všichni na ně byli hrdí!