Keď menej znamená viac

Dnes sa jedlo zdá byť také neobmedzené a rozmanité, ako nikdy predtým. Keď sa vyberieme do najbližšieho obchodu, nájdeme tam takmer nekonečný výber potravín. No je naozaj také rozmanité ako to vyzerá? Nie. Také množstvo supermarketov, aké dnes nájdeme, potrebuje obrovské zásoby rovnakých produktov, a teda uprednostňuje iba zopár plodín, tak aby bola ponuka potravín jednotná, dobre sa skladovali a predávali. Na celom svete počet supermarketov rýchlo stúpa, najmä v rozvojových krajinách. A všetky tieto supermarkety predávajú to isté. Takže nájdeme množstvo potravín v rozmanitých balíčkoch, no ich obsah je rovnaký! Čo to znamená pre biodiverzitu?

Poľnohospodárstvo: nepriateľ, alebo priateľ?

Poľnohospodárstvo môže mať dve úlohy v závislosti od toho, ako sa používa. Na jednej strane je hlavnou príčinou straty biodiverzity a na strane druhej je veľmi dôležité pri zachovávaní agro-biodiverzity. Ako je to možné? Všetko závisí od druhu poľnohospodárstva. Jedným druhom je priemyselné poľnohospodárstvo, ktoré kladie dôraz na výnosné odrody pestované monokultúrne a nepodporuje biodiverzitu. Druhý spôsob je agro-ekologické poľnohospodárstvo, to uprednostňuje odolnosť, udržateľnosť a rozmanitosť. Práve tento druh poľnohospodárstva môže pomôcť v uchovaní biodiverzity. Prečo je biodiverzita taká dôležitá?

Čím viac, tým lepšie

Potravinový systém, ktorý si zvolíme, má priamy dopad na to, aký svet a budúcnosť budeme mať. Keď stratíme rozmanitosť, tak stratíme zdravie a odolnosť. Znamená to, že pre nás bude náročnejšie prispôsobiť sa náhlym zmenám. Jednou z najväčších výziev, ktorej čelíme je klimatická zmena, tá má za následok množstvo náhlych zmien na našej planéte. Napríklad zmena modelov počasia s pribúdajúcimi nepriaznivými klimatickými javmi, ako sú hurikány, záplavy a suchá. Monokultúry bez rozmanitosti horšie znášajú zmeny a sú náchylnejšie na choroby a škodcov. Iba poľnohospodárstvo, ktoré podporuje rozmanitosť, môže všetky tieto problémy prekonať.

Koža Zeme

Druh poľnohospodárstva, ktoré prevláda, neovplyvňuje iba rozmanitosť, ale aj niečo také vzácne, bez čoho nie je možné čokoľvek vypestovať. Uhádnete, čo to je? Máme na mysli pôdu, považuje sa za jeden z najvzácnejších zdrojov na svete. Je to veľmi zaujímavé, však? Aby na pôde vyrástlo jedlo, musí byť zdravá. Pôda tiež zohráva veľmi dôležitú úlohu v boji proti klimatickým zmenám tým, že ukladá uhlík zo vzduchu do zeme. Nanešťastie však dnešné poľnohospodárstvo pôdu nevyužíva dobre. Do veľkej miery ju znehodnocuje, spôsobuje eróziu a tým strácame tento dôležitý zdroj veľmi rýchlo.

ORNICA
SPODNÁ PÔDA
ZVETRANÝ PÔVODNÝ MATERSKÝ MATERIÁL
MATERSKÁ HORNINA

Objavujte, zachraňujte a saďte!

Pamätáte sa, že sme sa na poľnohospodárstvo pozerali ako zároveň na záchrancu a hrozbu biodiverzity? Všetci môžeme radšej podporovať ten typ poľnohospodárstva, ktorý je záchrancom. Ako? Existujú organizácie, ktoré ochraňujú a majú k dispozícii tradičné staré odrody. Zožeňte si niektoré z nich a zasaďte ich, tiež môžu poslúžiť ako originálny darček! Výsadba tradičných plodín je ten najlepší spôsob na ochranu biodiverzity. Tiež môžete osloviť Váš lokálny obchod, aby predával tradičné odrody Vášho regiónu.

Staňte sa bankármi

Nemáme na mysli bankára s peniazmi, no niečo zaujímavejšie: bankára so semienkami! Dokonca si môžete v škole vytvoriť vlastnú banku na semená, kde môžete uchovávať a vymieňať semená starých odrôd so spolužiakmi. Niektoré školy v Slovinsku si otvorili vlastné banky so semenami, kde si žiaci a rodičia vymieňajú semienka. Začať je veľmi jednoduché, potrebujete iba škatuľu a dekorácie, ktorými ju vyzdobíte. Potom už len stačí zbierať lokálne tradičné semená, starostlivo ich označiť a informovať o tom miestnu komunitu.

Podporovatelia

European Year for Development
Czech Development Agency

Vyberte si svoj jazyk