Историята

От Парагвай в чинията ми

Когато Мария премина през внушителната врата на българското училище, тя изведнъж усети устата си да пресъхва. Тя се притесняваше за речта си пред учениците. „Как ли ще реагират те?“

Това беше същият въпрос, който тя си задаваше преди две седмици, когато самолетът отлетя от нейната страна Парагвай. Като дребен фермер, но също и учител, тя вярваше, че е важно да сподели с Европейската младеж, какво се с лучва в нейния регион, но и в много съседни държави като Бразилия или Аржентина. „Споделянето и образованието са първите стъпки към промяна на света“, мислеше с тя.

Всички 120 места бяха заети в залата. Учениците носеха допълнителни столове от други класни стаи, за да могат да участват в събитието. За първи път те щяха да направят нещо специално за Световния ден на храната, който се отбелязва на всеки 16 -ти октомври, денят, когато навсякъде по света се празнува човешкото право на Храна.

Когато се въдвори тишина, тя започна : „Казвам се Мария. Живея в Парагвай, държава в Латинска Америка и дойдох т ук, за да говоря по много важен проблем за моята общнос т, но също и за много други в Латинска Америка. Този проблем има много кратко име, само 3 букви: С-О-Я“

Мария показа снимка. Снимката беше направена от небето. Едната част изглеждаше като гора, докато другата беше огромно поле. Тя продължи: „Днес, в региона, където аз живея, повечето полета са покрити със соеви плантации. Навсякъде само големи полета със соя. Голяма част от горите се отсичат, за да се направи място за производството на соя. Същото се случва и в Бразилия с Амазонската гора. Преди гората спомагаше за понижаването на температурите, сега е обратното, климатът е по-горещ. Но това, което е по -лошо сега, са самолетите.“

Самолети? Учениците изглеждаха много объркани. Каква можеше да бъде връзката между самолетите и соевите плантации?

Чудиш ли се, как завършва историята? Свали нашата публикация “Меню за Промяна”, където можеш не само да откриеш развръзката на историята, но също така вдъхновяващи въпроси, разумни съвети, допълнителни източници и още…!

plane pesticides2 (1)

Селскостопански самолет разпръсква пестициди върху поле от соя. (Photo: Creative Commons)


Про блемна тен ден ция №2:

нара стване на кон сума цията на месо в световен ма щаб

Какво става, ако нещо толкова обикновено, като парче месо, в действителност е в центъра на множество въпроси за бъдещето на планетата? Този въпрос поставя две тенденции: първата е, че има все повече и повече хора на планетата, а до 2050 г. ще има 9 милиарда, което изисква да се произвежда повече храна. Втората тенденция е, че месото и млечните продукти (мляко, сирене, кисело мляко и т.н.) присъстват
все повече в диетата на повече хора. А отглеждането на добитък изисква много ресурси. С една дума има повече хора, които ядат повече месо и млечни продукти, докато ресурсите, които са на разположение, на една и съща планета, остават същите. Ръстът на потреблението е особено видим в страни като Китай, но най-много месоядни живеят в Европа, САЩ и други индустриализирани страни, чието потребление е по-скоро в застой.

Отглеждането на повече животни поражда все повече предизвикателства пред устойчивостта. Консумацията на месо се смята от експерти на ООН за основна причина за изменението на климата и често е свързана с прекалената употреба или замърсяването на природните ресурси (вода, земя, екосистеми).3

Но как така месото става все по-проблематично за климата, отколкото транспорта? Причината за това е, че е необходима много земя за животните. Обезлесяването за отглеждане на фураж като соя и царевица или разширяването на пасищата освобождава огромни количества въглероден диоксид. Освен това, известно е, че животновъдството директно излъчва голямо количество метан, който затопля климата двадесет и три пъти повече, отколкото въглеродният диоксид. Следователно консумирането на по-малко месо може да бъде една много конкретна стъпка за намаляване изменението на климата и вероятно по-лесна от трансформирането на цялата транспорт на система.

deforestation

Обезлесяването – тропическите гори се изсичат, за да се направи място за паша или за производство на фураж за добитъка. Как това е свързано с нашата консумация на месо и млечни продукти? (Photo: By Pedro Biondi/ABr [CC BY 3.0 br (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.en)], via Wikimedia Commons)

Заинтригуван ли си да откриеш още? Свали нашата публикация “Меню за Промяна” и открий скритите истории на нашата храна.