Историята

Всичката вода, която изяждаме

Въпреки че радиото работеше силно, Джон се чувстваше все още заспал, когато влезе в кухнята. По-малкият му брат Матю си облизваше пръстите, целите в мед, който се стичаше от неговия хляб. Краката му се движеха в так т с музиката и леко подритваха червената му раница, точно под неговия стол.

Добро утро, Джон – каза майка му. – Виждам, че ранното утро никога няма да бъде добро за теб. Подпу хналите ти очи молят за още сън. Но ние сме добре с времето, все още имаш 15 минути преди училищният автобус да дойде. Ела и си изяж закуската.

Мъжки глас с ъобщи:

Пожари в Южна Калифорния принуждават хиляди да напуснат своите домове. Вчера следобед бе дадена заповед за евак уация на град Сан Маркос, който бе покрит с г ъст слой от дим. Приблизително 30 000 хектара бяха унищожени от пламъците от началото на предходната седмица. Пожарникарите съобщиха, че никога преди не са виж дали толкова интензивни пожари.

Колко са 30 000 хектара? – Матю попита своята майка.

Ами, това са приблизително 30 000 футболни игрища! – каза Джон.

Как е възможно толкова много да изгори? – попита Матю.

Заради вятъра, който разпалва огъня във всички посоки. – каза майка му.

И защото дърветата, храстите и тревата са прекалено сухи, това прави разпространението на пожарите много лесно и бързо. – добави Джон.

Чудиш ли се, как завършва историята? Свали нашата публикация “Меню за Промяна”, където можеш не само да откриеш развръзката на историята, но също така вдъхновяващи въпроси, разумни съвети, допълнителни източници и още…!


Про блемна тен ден ция №6:

една тре та от храна та в световен ма щаб се пилее

Около една трета от храната по света се губи или свършва в кофите за боклук. Всяка година потребителите в индустриализираните страни изхвърлят почти толкова храна (222 мил. тона), колкото се произвежда в Субсахарска Африка (230 мил. тона)25. Що се отнася до ЕС , пресметнато е, че около 89 мил. тона храна се изхвърля всяка година.26 За да стане по-ясно, представете си, че всяка седмица на човек четири пълни хранения се изхвърлят на боклука.

These bananas will go wasted because they are rejected by supermarkets due to their non-standard shapes or sizes. (Photo: Feedback/Tristam Stuart)

Тези банани ще бъдат изхвърлени, защото са били браку- вани от супермаркетите заради нестандартните си форми и размери. (Photo: Feedback/Tristam Stuart)

Разхищаването на храни е трудно да се разбере в един свят който все още не е свободен от глад. И
днес, един от девет души не разполага с достатъчен достъп до храна. Но нека се разграничим от лесното решение, да пестим храна от едната страна и да я даваме на другата. Даряването на храна не дава дългосрочно решение на проблема. Контрастът между разхищението на храна и глада трябва да ни отведе към въпроса, доколко наистина ние ценим храната, като същност на живота, и да избягваме нейното хабене, като имаме предвид, че по същото време някъде по света някои хора не са яли толкова, колкото се нуждаят.

Но разхищението на храна е също толкова трудно за разбиране в един свят на ограничени ресурси. Особено тревожно е, че 30% от морската риба никога не стига до нашите чинии, въпреки че количеството риба рязко намалява. Това, че една трета от храната се изхвърля, означава, че една трета от горивото, торовете, водата, необходима за производството са изразходвани напразно. Също така това означава, че обезлесяването, вредата върху почвите и парниковите емисии, които се отнасят до производството на храна, са били ненужни. Още по-лошо, имаме допълнително замърсяване на въздуха, вследствие на изхвърлената храна, която попада в инсинераторите, вместо в системите за компостиране. Представете си: ние хабим безценни ресурси за производството на храна и на всичкото отгоре предизвикваме допълнително замърсяване на въздуха и въглеродни емисии, които затоплят климата. В следващата история
научете повече за виртуалните ресурси, които стоят зад нашата храна.

Green beans plantation in Kenya. Fertile land and water precious to local communities is virtually exported when beans are sold to European consumers. Kenyan beans are exported all year round although green beans can also be grown seasonally in European countries (Photo: Creative Commons)

Плантация за зелен фасул в Кения. Плодородна земя и вода, скъпоценна за местните общности, почти изнесени, когато бобовите зърна са продадени на европейските потребители. Кенийски фасул се изнася през цялата година, независимо от факта, че зелен фасул може да бъде отглеждан сезонно и в европейските страни. (Photo: Creative Commons)

Заинтригуван ли си да откриеш още? Свали нашата публикация “Меню за Промяна” и открий скритите истории на нашата храна.