Příběh

Dodává nám to živiny?

Ondřej už z dálky viděl, jak jeho dědeček postává venku a chystá se začít s prací. Starý pán měl na sobě letité, trochu potrhané kalhoty s koženým páskem, na němž viselo různé nářadí.

„Á! Ondro, to jsem rád, že mi pomůžeš opravit ten plot! Co to máš?“ zeptal se děda.

„Čokoládové sušenky s náplní z třešňového želé. Moc dobré!“

„Dobré k čemu? Tys neobědval? A neměl jsi potom náhodou i zákusek?“ zamračil se děda.

„To ano, ale chutnají mi! Tady se to píše: plné energie!“

„Ondrášku, za chvíli ti už bude dvanáct. Ty tomu nápisu věříš?

Ondra naklonil hlavu: „Jak to myslíš?“

„Řekl bych, že jsi dost starý na to, abys přemýšlel vlastní hlavou, a ne hlavou tady toho kluka na obalu! Připadá mi, že čím je obal lesklejší nebo čím víc se díváme na reklamy v televizi, tím méně o výrobcích pochybujeme. Řeknu ti teď něco moc důležitého. Něco, co jsem se naučil – a byl bych moc rád, kdyby sis to navždycky zapamatoval.“

Dědeček zmlkl, vrátil kladivo do jedné z kapes na opasku a pokračoval: „Potraviny, které ti dodají energii, jsou ty, ve kterých je život.“

Ondra vykulil oči a opakoval: „Ve kterých je život? Jako když najdu v ovoci červa?“

„Cha chacha!“ Děda se smál, až se za břicho popadal.


Zajímá Vás, jak příběh skončí? Stáhněte si naší publikaci
Menu pro změnu, kde najdete nejen rozuzlení příběhu, ale také otázky k zamyšlení, tipy pro zodpovědnou spotřebu, odkazy na další zdroje a mnohem víc!


Problematický trend č. 3:

Jíme stále více vysoce průmyslově zpracovaných potravin

Víte, co mají společného sušenky, zmrzlina, brambůrky a tabulka čokolády? Všechno jsou to vysoce průmyslově zpracované potraviny. Oproti vajíčku, které zpracováno není, nebo chlebu, který je zpracován mírně, jsou sušenky, brambůrky nebo tabulky čokolády zpracovány hodně. K výrobě všech těchto posledně jmenovaných potravin je potřeba vykonat mnoho složitých kroků, a pokud si tyto pochoutky zrovna nevyrábíme doma, pravděpodobně navíc obsahují i cukr, tuky a sůl, které zvýrazňují jejich chuť, nebo dokonce konzervanty, jež prodlužují jejich trvanlivost.

Highly processed foods often contain palm oil.  Although the food industry makes efforts towards deforestationfree production, the mass production of palm oil through monoculture planting  remains highly problematic from an environmental and social perspective. (photo: Glopolis)

Vysoce zpracované průmyslové potraviny často obsahují palmový olej. Přestože potravinářský průmysl vyvíjí snahy o výrobu tohoto oleje bez odlesňování, většinová produkce na monokulturních plantážích zůstává vysoce problematická z environmentálního i sociálního hlediska. (photo: Glopolis)

Spolu s konzumací větších porcí jídla jsou vysoce průmyslově zpracované potraviny chápány jako příčina znepokojujícího celosvětového zvyšování nadváhy a obezity populace. V posledních deseti letech se obezita stala nejzávažnějším zdravotním problémem lidstva; nadváhou trpí na světě třetina dospělých. Vysoce průmyslově zpracované potraviny způsobují nejen zdravotní obtíže, ale představují také problém z hlediska životního prostředí. Pečení, smažení, sušení, mražení – to všechno jsou způsoby zpracování potravin, které vyžadují mnoho energie. Zpracované potraviny tak kladou větší požadavky na zdroje, než je tomu například u zeleniny, ovoce nebo vajec.

Další běžnou vlastností těchto potravin je, že nezřídka obsahují palmový olej. Odhaduje se, že tento rostlinný tuk najdeme v 50 % všech balených průmyslově zpracovaných potravin, prodávaných v místních supermarketech a obchodech. Nejedná se však pouze o potraviny; týká se to také kosmetiky, čisticích prostředků, zvířecích krmiv, a dokonce motorových paliv. Většina palmového oleje pochází z Indonésie a Malajsie, kde jsou rozlehlé pralesy a rašeliniště nahrazovány obrovskými palmovými plantážemi. V důsledku toho je palmový olej přímo spjat s mizením vzácných přírodních ekosystémů i přežívajících domorodých kmenů, které přicházejí o svůj tradiční způsob života a typický zdroj obživy. V následujících dvou příbězích se dozvíme více podrobností o zdravých potravinách a dopadu rozšiřování palmových plantáží v Indonésii.

 

def

Mizení tropických pralesů v důsledku pěstování palmy olejné. (photo: Creative commons)

Palm oil plantation

Indonéská plantáž palmy olejné vytěsňuje deštný prales. (Photo: Glopolis)

Chcete se dozvědět víc? Stáhněte si naší publikaci Menu pro změnu a objevte příběhy, které se skrývají za naším jídlem!