Dobrá praxe

Díky celoroční snaze žáků jedí všechny školy v Burgasu zodpovědně

Žáci ze základní školy Mihail Lakatnik v bulharském městě Burgas dosáhli velkého úspěchu. Po celé řadě akcí pro veřejnost, kterými se snažili zvyšovat povědomí o zodpovědné spotřebě potravin, si jejich práce všiml i místní městský úřad. Všechny školy v Burgasu pak od něj získaly podporu, která jim umožnila zavést zodpovědnější jídelníček ve školních jídelnách. Jejich úspěchu předcházelo mnoho […]

Kampaň rumunských žáků za lokální potraviny

Myslíme globálně, jíme lokálně! To je motto rumunských žáků ze 2. základní školy v rumunském městě Pitesti, která se druhým rokem účastní mezinárodního projektu Menu pro změnu. Jejich pochod s cílem podpořit ostatní v zodpovědné spotřebě potravin byl úspěšný a velice ho ocenili i místní zemědělci a výrobci. Na základě výsledků dotazníkového šetření ve škole […]

Ve Zbirohu zopakují férovou snídani. Úspěšná akce nalákala stovky lidí.

Férové potraviny nás baví. I tak by mohlo znít heslo zbirožského Ekotýmu. Vedle tradičních akcí, jako jsou třeba promítání dokumentárních filmů a diskuse nad globálními problémy, vymyslely děti zapojené do projektu Menu pro změnu, několik novinek. Uspořádaly například férovou mikulášskou nadílku a férovou snídani. Na úspěch této akce chtějí navázat i letos v květnu. Andrea Tláskalová, […]

Pomáhají zodpovědně: chorvatští studenti vaří pro své spolužáky z místních surovin

Studenti chorvatské střední školy “Arboretum Opeka” přišli s plánem, jak pomoci spolužákům, kteří si nemohou dovolit kupovat školní obědy, a uplatnit při tom principy zodpovědné spotřeby potravin. V nově zařízené cvičné školní kuchyni začali připravovat obědy z místních sezónních surovin pro své spolužáky. Na chorvatské střední škole „Arboretum Opeka“ se studenti připravují na kuchařské povolání. Kromě […]

Ekotým z Dingli motivuje spolužáky i místní restaurace k zodpovědné spotřebě

Uvažovat kriticky a hledat nové a lepší přístupy k jídlu se naučily děti z maltské Základní školy a školky Dingli. Během jednoho školního roku v projektu Menu pro změnu zaznamenala škola velké změny. Děti začaly pěstovat zeleninu na školní zahradě a kompostovat a svůj kodex zodpovědného strávníka rozšířily i do dvou místních restaurací. U zrodu pozitivních změn stál […]

Vědomosti šíří dál: žáci z Lublaně informovali veřejnost o dopadech našeho stravování

Během školního roku 2015/2016 se žáci ze základní školy Zadobrova zaměřili na několik problémů spojených s naším jídlem. Omezili plýtvání potravinami, vyzkoušeli si praktické dovednosti na místní farmě, zkoumali výhody lokálních a sezónních potravin oproti těm dováženým a vyhlásili pátek dnem bez masa! Plýtvání jídlem bylo jedním z hlavních problémů, kterému se děti po celý rok věnovaly. […]

V lotyšské mateřské škole zatočili s plýtváním jídlem, odpad snížili o dvě třetiny Plýtvání potravinami

Lotyšské školce „Annele“ se podařilo díky zapojení do projektu Menu pro změnu výrazně snížit množství vyplýtvaného jídla. Z průměrných 58 kilogramů vyhozeného jídla na dítě a rok na začátku školního roku se před prázdninami dostali na průměrných 18 kilo. Odpad tak snížili na pouhou třetinu!  Jak se jim to podařilo? Přečtěte si jejich příběh změny! Místní […]

Studenti objasňovali složité globální problémy pomocí vlastnoručně vyrobených modelů z lepenky Palmový olej Potravinové systémy Spotřeba masa

Žáci z přerovské základní školy Trávník uspořádali jednodenní akci, kterou se rozhodli přilákat pozornost k problematice zodpovědné spotřeby potravin. Mezi vybranými tématy se objevila například nadměrná konzumace masa, palmový olej, zabírání půdy nebo potravinový odpad. Před budovami škol postavili stánky, kde prezentovali výsledky svého dlouhodobého snažení. Návštěvníci v nich mohli obdivovat působivé lepenkové modely vybraných dílčích témat spojených […]

Lotyšští studenti informovali o místních potravinách. Cílili na obyvatele i městské zastupitele. Férové a lokální Zodpovědná spotřeba

V listopadu 2015 spustila střední škola Kalnciems v lotyšské Jelgavě kampaň upozorňující na důležitost konzumace místních potravin, kterou podpořili lokální ekologické zemědělce. Studenti obyvatele města informovali o místních farmářských ekovýrobcích a věnovali jim zeleninu nebo ovoce z vlastní zahrádky. Středoškoláci potom o celé záležitosti debatovali s místními úřady. O místních potravinách se rozhodli hovořit z toho důvodu, že mají kladný vliv hned na […]

Promítání, co má smysl. Studenti prezentovali autorské filmy o zodpovědné spotřebě potravin. Férové a lokální Palmový olej Plýtvání potravinami

Žilinské Gymnázium Hlinská uspořádalo studentský filmový festival. Studenti představili své filmy o palmovém oleji, potravinách a sociální nerovnosti, férovém obchodu nebo potravinovém odpadu. Po promítání mladí režiséři objasnili použité filmové symboly a jejich poselství. Spolu s panem učitelem pak o filmech diskutovali. Ke společnému zhlédnutí filmů pozvali také žáky z nedalekých základních škol, a tak se jim myšlenku zodpovědné spotřeby potravin podařilo […]

Donoři

European Year for Development
Czech Development Agency

Zvolte jazyk